BRNO-Celostní koučování - program akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k ACC nebo PCC certifikaci u ICF Global.

BRNO-Celostní koučování - kurz koučování  akreditovaný MŠMT s certifikací CPC.

Know-how  mezinárodně certifikovaného kurzu koučování  s akreditací MŠMT vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučování a je zakončeno mezinárodně respektovanou certifikací. CPC.

Zahrnuje celkem 120 výukových hodin prezenční výuky koučování  v učebně a v mezidobí mezi jednotlivými výukovými moduly skupinový praktický nácvik koučovacích stylů pod vedením zkušených mentorů.

 

 

Autorka programu, celosvětově uznávaná autorita v koučování p. Tereza Dočkalová

V tomto kurzu koučování propojujeme nejnovější poznatky moderních neurověd, psychologie úspěchu, systemický přístup a tím otvírá nové dimenze koučování obohacené o spirituální rozměr, který je postaven na vědeckých základech z oblasti metafyziky a přírodních věd, znalosti fungování lidského mozku a klasického neuroleadershipu, propojitelného s každodenními osvědčenými manažerskými procesy. Autorka čerpá z vlastních bohatých zkušeností koučky, a trénérky a v programu se  kromě vlastních vědomostí opírá o pilíře světové klasiky koučování  R. Dilts, John Whitmore, Deepak Chopra a Milton Erickson.

Tento kurz koučování je určen pro :

 • Jednotlivce  i celky z komerčních i nekomerčních sfér, kteří hledají ve své práci s lidmi nové dimenze.
 • Budoucí kouče kteří chtějí pro svou práci kvalitní a komplexní soubor nástrojů, znalostí a technik a ocení sdílení bohatých zkušeností trenerů kurzu.
 • Manažery, kteří chtějí koučování uchopit jako mamažrský styl a chtějí se jej naučit prakticky používat při vedení lidí  i ve svém osobním rozvoji.
 • Personalisty kteří potřebují pro svou práci vysokou efektivitu a schopnost efektivně pomáhat. zaměstnancům ve společnostech pro které pracují a záleží jim na rozvoji vlastního I firemního potenciálu.
 • Terapeuty psychiatry a lékaře , kteří chtějí svou práci obohatit o nové prvky, které koučování nabízí.
 • Učitelé a rodiče, kteří chtějí svým působením podporovat děti v rozvoji jejich potenciálu.
 • PR manažery, kteří chtějí nabídnout svým klientům to nejlepší.
 • Všechny, kdo hledají cestu vlastního osobního rozvoje a chápou koučování jako nástroj individuálního osobního rozvoje a chtějí se naučit sebe koučování.

Budoucí koučové získají v programu příležitost načerpat zkušenosti s budováním koučovací kariéry od přední České a světové autority v koučování, autorky kurzu p. Terezy Dočkalové. 

Tři důvody proč si vybrat tento program:

1. Nejvyšší možná kvalita know how

2. Názornost výuky- 80 % praktických nácviků

3. Finanční dostupnost a rychlá návratnost investice

Stručně o průběhu programu:

 • délka programu: 10 dní, celkem 120 hod vč.praktického nácviku koučování 
 • maximální počet účastníků: 10
 • lokalita: Brno, Králová  9
 • lektoři programu: Tereza Dočkalová, EPC a tým

Výuka probíhá ve všech výukových dnech

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace. 

Hlavní výukový jazyk je Čeština, pro Anglicky a Rusky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním.

V průběhu programu se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

Celý program  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, současně však respektují přirozenost a propojují principy výsledkově orientovaného přístupu s použitím kreativních částí osobnosti a intuice. Přidanou hodnotou tohoto programu je propojení spirituální dimenze s výsledkově orientovaným koučováním.

 • Tansakční koučování
 • Transpersonální koučování
 • Kreativita v koučování
 • Intuitivní přístup v koučování
 • Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení
 • NLP techniky
 • Psychologie úspěchu
 • Mentální koučink
 • Modelování a Strategie Géniů podle Roberta Diltse
 • Koučování vnitřního dialogu
 • Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost
 • Koučování akcelerovaného učení
 • Inner Game ve sportu i managementu
 • Koučování v komerčním prostředí
 • Family Coaching a vztahový koučink                  

Časový harmonogram programu:

1.   výukový den  16.5..2018

2.   výukový den 30.5.2018

3.  výukový den  13.6.2018

4.   výukový den 27.6.2018

5.   výukový den 11.7.2018

6.  výukový den 25.7.2018

7.výukový den   8.8.2018

8. výukový den  22.8.2018

9.-10. výukový den 14.-15.9. Budování úspěšné kariery kouče a závěrečná zkouška s certifikací.

 

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožnme absolvovat jej v náhradním temínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

Závěrečná zkouška a certifikace:             

V závěru tohoto programu absolvují jeho účastníci test, který zahrnuje 30 otázek a ukázku praktického koučování.

Certifikace:

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT 322250/2015-1/748,výuka zahrnuje komnpetence kouče tak, jak je definuje ICF. Účastník programů může  předožit  certifikát o abslovlvání naších výcviků ke schválení u ICF Global a pokračovat k získání  mezinárodních certifikací/ ACC, PCC/ u ICF Global.,

CPC certifikační systém plně odpovídá současným potřebám moderních a kvalitních koučů:

 • transparentnost
 • efektivita a dostupnost
 • prostor pro inovace

Podmínky pro získání certifikace

Absolvovat tento trenink splněním docházky ve výši 80% celkového výukového rámce a zakončit jej závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu a ústní praktické zkoušky.

 

 

 

 

Kurzovné:                                                                                                       

Cena  kurzu je stanovena  stanovena na 49 000,-    

Při objednávce a úhradě kurzovného do 28.2.2018 je cena celého kurzu stanovena na 41 000,-                             

Rezervační poplatek je 30%

Studenti VŠ hradí 50% běžné ceny kurzu/ 24 500,-/.    

Po absolvování kurzu mohou absolventi během jednoho roku využít možnosti 6 Skype, nebo telekonzultací, při kterých mohou čerpat podporu od svých trenérů při budování kariéry kouče

Podmínkou pro  závaznou  rezervaci místa v kurzu pro vás je úhrada rezervační zálohy. Přednost mají klienti, kteří hradí celé kurzovné.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know-how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí.  

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Z ohlasů absolventů:

Před akreditovaným kurzem Profesionální kouč s Coaching World jsem měla za sebou několik kratších kurzů koučinku, a mylně se domnívala, že vím, co je koučink :-). Na kurzu s Coaching World se mi otevřely nejen oči ale i koučovací srdce. Teprve díky lektorskému týmu Coaching World mohu s jistotou říci, že koučinku rozumím a že jsem se dostala na profesionální úroveň. A přitom jsem zažila spoustu zábavy a inspirace...Pro mě báječná dovolená.

Lucie Kudrnová, marketingová manažerka, Komerční banka

Nejčastější otázky zájemců o výcviky koučování:

Jak rychle se mi vrátí investice do výcviku koučování?

Návratnost investice do výcviku koučování je závislá na mnoha faktorech. Průměrný kouč začíná s cenou 1 000,- až 1 500,- za sezení a při počtu 2 koučovacích sezení týdně- 8 měsíčně je návratnost investice v řádu cca 5- 7 měsíců.

Můžu po absolvování Vašeho výcviku pokračovat k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF?

Ano můžete, potřebujete předložit tréninkový plán, ve výši min. 60 hod. na ACC, na PCC musí mít trénik 120 hodin. Potom potřebujete  absolvovat 10 hodin s mentorem, získat doporučující dopis od mentora a doložit dvě audio nahrávky s přepisem, prokázat tzv.Knowledge Assessment/CKA/. Dále doložit odpovídající počet odkoučovaných hodin Pro PCC 500 z toho 450 placených s 25 různými klienty, pro ACC. Pro ACC 100 hodin z toho 75 placených hodin s 8 klienty. Kromě toho zaplatit poplatek za zkoušku  ve výši od 400 do 600 USD.

Jaké oprávnění potřebuji abych mohl začít v koučování podnikat?

Potřebujete pouze živnostenský list.

Mohu pracovat jako interní kouč po absolvování Vašeho výcviku?

Ano.

Na otázky odpověděla Tereza Dočkalová- hlavní trenérka.

 

Chcete si objednat tento kurz  koučování a nebo se na něco zeptat?

Domluvte si telekonzultaci nebo registraci přímo s hlavní trenérkou:

Terezou Dočkalovou

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.