Celostní koučování- online výuka- akreditovaný program s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC a PCC u ICF Global.

CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ – ON LINE s certifikací CPC

Know how tohoto programu je identické s prezenční formou studia- kurzem KOUČ akreditovaným MŠMT ČJ: MSMT-32250/2015-1/74

Celostní koučování je díky svému bohatému obsahu unikátní program v České republice a v Evropě, který zahrnuje komplexní vzdělání kouče. Pojmem celostní koučování se rozumí dovednost koučování ve všech oblastech a aspektech lidské osobnosti mentální i fyzické i o složky osobnostního rozvoje a propojení s tělem.

Program svým obsahem plně pokrývá nejvyšší požadavky na standardy vzdělání v koučinku jako rozvojovém a profesním nástroji. Program je určený jednotlivcům i skupinám z komerčních i nekomerčních sfér jako rozvojový a profesní nástroj manažerů, personalistů, majitelů firem, obchodníků a všem, kdo pracují na vedoucích pozicích. Ocení jej také projektoví manažeři, vedoucí kreativních skupin, vedoucí pracovníci, account manažeři, budoucí koučové a všichni, kdo se chtějí naučit koučovat sami sebe. Dále všem kdo si uvědomují, že úspěch jednotlivců i organizací závisí na schopných lídrech, lidech, kteří jsou schopni se správně rozhodovat a svá rozhodnutí přetvářet v realitu.

Program ocení všichni, kdo se chtějí naučit koučovací styl používat jako styl vedení lidí v pracovním i osobním životě.

Kromě vysoce kvalitního know-how vás obohatí také interakce mezi kolegy a vytvoříte si síť nových kontaktů.

V programech Celostního koučování vám pomůžeme stavět vaše strategie na dosavadních zkušenostech a posílit schopnosti, pro úspěch ve vašem špičkovém vedení lidí a při podávání jakéhokoli druhu výkonu. 

Supervizorkou a hlavní trenérkou programu je Tereza Dewald /dříve Dočkalová/, EPC. Autorka kurzu je certifikovaným koučem / ACTP certifikace/  a disponuje více než 4 000 hodin praktických zkušeností s koučování.

Stručně o průběhu programu: 

·       maximální počet účastníků: 6

·       lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15

·       lektoři programu: Tereza Dočkalová EPC a tým

Výuka probíhá následujícím způsobem:

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod - prezenční část

Online výuka 1 za dva týdny vždy v pondělí  od 18:00 do 21:00 celkem 8 setkání

Hlavní výukový jazyk je čeština, pro anglicky a rusky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním.

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.  

Cíl kurzu:

Seznámit jeho absolventy se základy koučování, jako profese s celosvětově uznávanými standardy.
Předat absolventům znalosti základních technik koučování a zajistit znalost jejích používání v praxi.
Probudit u jeho účastníků v koučování sebejistotu, nezbytnou pro zahájení profesionální praxe.
Rozvinout potenciál kouče na nejvyšší možné úrovni

V průběhu programu se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

·       model GROW a výkonnostně orientované transpersonální koučování

·       transakční koučování

·       transpersonální koučování

·       koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení

·       aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci

·       NLP koučink

·       přepis limbického otisku/rewriting

·       modelování a Strategie Géniů podle Roberta Diltse

·       koučování vnitřního dialogu

·       koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost

·       Inner Game ve sportu i managementu

 

Tento rozsah koučovacích stylů, znalostí a technik v programu zajišťuje jeho účastníkům jako jediný v České republice a v Evropě systematický a ucelený rozvoj kouče.

Po absolvování programu je klient - účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu.

Program kurzu podrobně:

Celý kurz rozdělený do 1 dvoudenních modulu a 4 měsíčního intenzivního on line studia, kdy se účastníky s lektorem setkávají 1x za dva týdny a společně po dobu 3 hodin se věnují teoretické I praktické vyuce koučování. Program  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.

1. Modul Prezenční část 10.3.2018

·       kořeny a historie koučinku

·       etický kodex kouče

·       vymezení pojmu koučování a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a mentoringem

·       typologie osobností a druhů klientů v koučování

·       koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu

·       mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování

·       struktura a vedení koučovacího rozhovoru

·       komunikační kanály v koučování

·       měřitelnost výsledků a úspěchu v koučování

·       imaginativní techniky

·       definování klientových cílů

·       model GROW

·       NLP techniky v koučování zaměřené na definování cílů

·       úrovně řízení procesů v koučování

2. Modul   březen- duben 2018

·       transakční koučování- zaměřené na plánování postupů a dosahování cílů

·       vnímání času a prioritizační schémata

·       maximalizace výkonu v čase

·       koučování polaritních emocí a niterních stavů

·       koučování projektového řízení

·       NLP techniky v koučování projektového řízení

·       Strategie Géniú podle Roberta Diltse

·       Ericksonovský styl koučování

3. Modul  duben -květen 2018

·       transpersonální a hodnotově orientované koučování

·       rozvoj hodot na časové ose

·       spirálová dinamika  a manažerský styl podle Grawese

·       definování klůíčových výstupů

·       efektivní komunikace kouče

·       klíčové výstupy

·       spirituální dimenze v koučování

4. Modul  květen- červen 2018

·       emoční inteligence v koučování

·       mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy

·       koučování vnitřního dialogu

·       asociované a disociované procedury v koučování

·       koučování skrze modelování

·       metaprogramy

·       kalibrace v koučování

·       kotvení žádoucích stavů a zdrojů

5. Modul  Praha-  7.-8.9.2018 prezenčně

·       definování kariery kouče

·       marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky

·       vytváření vlastního karierního plánu kouče

·       koučování závislostí a fobií skrze NLP techniky

·       závěrečná zkouška a certifikace

Certifikace:

CPC certifikát- profesionální kouč

Podmínky pro získání certifikace

Absolvovat trénink tento trenink  a zakončit jej závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu a ústní praktické zkoušky.                                                                      

Kurzovné:

Kurzovné je možné hradit celé, anebo po jednotlivých modulech cena jednoho modulu je 15 000,-

Při platbě celého programu najednou je cena stanovena na 49 000,- Kč 

Rezervační záloha je 30 % 

Studenti VŠ hradí 50% běžné ceny kurzu/ 24 500,-/.    

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know-how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí v komerčním i nekomerčním sektoru.

Technické vybavení, které je pro studium potřeba: počítač,kvalitní připojení k internetu, sluchátka s mikrofonem, abyste měli volné ruce pro zapisování a práci při výuce, veškeré další technické informace a postup při práci online budou probrány první den kurzu osobně s lektorem, kde si účastníci vše vyzkouší.

Chcete si objednat tento kurz  koučování a nebo se na něco zeptat?

Domluvte si telekonzultaci nebo registraci přímo s hlavní trenérkou:

Terezou Dočkalovou

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707 

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.