INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA Celostní koučování- kurz koučování akreditovaný MŠMT s certifikací CPC.

Program INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA KOUČOVÁNÍ  je navržený pro ty kdo ve svém vzdělávání preferují individuální přístup. Ocení jej všichni, kdo chtějí spojit svůj osobní rozvoj a transformaci s výukou koučovacích dovedností, tak aby se kromě možností podívat se při individuální  práci s trenérem kurzu  na vlastní témata získali kvalitní vysoce ceněné know how v koučování s akreditací MŠMT a byli přpraveni na práci s mentory k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF Global.

Cílová skupina:

Manažeři, majitelé firem, vedoucí pracovníci, pracovníci HR, obchodníci, kreativní pracovníci, budoucí koučové a ostatní vedoucí pracovníci  kteří se  chtějí naučit  používat koučování jako manažerský styl a rozvojový nástroj pro práci s podřízenými a zaměstnanci. Ostatní účastnící se naučí sebe koučování.

Zejména však ti, kdo ocení individuální časové plánování výuky podle svých potřeb a velmi malou skupinu max. 3 osoby. Na přání lze též plánovat výuku pouze s lektorem.

Všechny sdílené informace a koučovací styly budou umět účastníci propojit s klasickými manažerskými procesy.Ostatní účastnící se naučí sebe koučování.

Autorkou programu je mezinárodně certifikovaná a uznávaná koučka Tereza Dewald /dříve Dočkalová/, EPC.

Program se opírá o pilíře výsledkově orientovaného koučování a klasického Whitmorovského přístupu, modelu GROW, který kombinuje s technikami neurolingvistického programování se systemickým přístupem a Ericksonovskou filozofií.

Program je navržen tak, aby pokryl požadavky nejnáročnějších studentů, a plně respektuje standarty světové standarty pro vzdělávání koučů.

Stručně o programu:

  • Délka programu: 10 výukových dnů  120 hodin včetně plnění samostatných ůkolů a koučování s modelovými klienty.Maximální počet účastníků 3
  • Lokalita: po dohodě s klientem
  • Treneři programu: Tereza Dočkalová EPC, CPCM a tým

Výukový jazyk- po dohodě s klientem- Čeština, Angličtina, Němčina.

CPC certifikace:                              

CPC certifikační systém je systém, který zajišťuje klientům a koučům ohodnocení, které jim pomáhá odlišit se od konkurence.

Zadavatel nebo klient koučů tím získává přehled o tom, jakou má kouč kvalifikaci a profesní zkušenosti.

Program kurzu podrobně:

Celý program  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.

V první a druhé  části  teoretické i praktické výuky se jeho účastníci seznámí s historii a kořeny koučinku, NLP a porozumí Ericksonovskému přístupu ve výsledkově orientovaném koučování a zvládnou základní typologii klientů v koučování.

Naučí se vést koučovací konverzaci ve výsledkovém rámci a dodržovat při tom kompetence kouče tak, jak je definuje ICF.

Osvojí techniky, které podporují u klientů rozvoj představivosti a naučí se jak stanovovat s klientem kritéria pro měřitelnost úspěšnosti koučování.

V průběhu kurzu se klienti seznámí s praktickou aplikací koučovací konverzace v managementu a při vedení lidí. Kromě toho se účastníci naučí používat metody logických úrovní v komerčních i nekomerčních sférách, používat vysoce interaktivní nástroje, které mají základ v hlubokých znalostech fungování a vývoje mozku.

•      Kořeny a historie koučinku

•      Etický kodex profesionálního kouče

•      Fungování lidského mozku a jeho vývoj

•      Jazykový styl v komunikaci kouče

•      Struktura koučovacího rozhovoru

•      Vytváření vztahů a prohlubování znalosti komunikačních kanálů

•      Způsoby učení a přijímání informací

•      Hlas a jeho kreativní používání v prezentaci, tónová spojení a realizační výroky

•      Vizualizační techniky

•      Techniky k ukotvení nových návyků

•      Aplikace NLP v systemickém myšlení

•      Kreativita v projektovém řízení

•      Prioritizační schémata a work life balance

•      Maximalizace výsledků v projektovém řízení

•      Koučování polaritních emocí

•      Logické úrovně řízení procesů změny

•      Práce s vědomými i nevědomými myšlenkovými procesy

•      Podrobná práce s modelem GROW a jeho jednotlivými složkami

•      Vyvolávání inspirativních procesů

•      Budování silné pozice kouče

•      Koučování vnitřního dialogu

•      Brainstormingové techniky

V další části programu s časovým plánem přizpůsobeným potřebám klientů Vás čeká:

Transpersonální a transakční koučování. Dotknete se také témat transformačního koučování.

Budete umět pracovat s časovou osou v koučování, formulovat efektivní akční kroky, jemně stanovovat priority a efektivně podstupovat smysluplná rizika. Dále získají informace, jak efektivně v 6 -ti krocích, které vycházejí z jednoduchého plánu, realizovat projekty a cíle a naučí se rovněž používat transformační nástroje při vedení sebe i týmů, efektivně profilovat a vyhodnocovat, formulovat motivaci a pracovat s kvadrantovým přístupem záměrů a cílů.

•      4 základní časové energeticky motivační konverzace

•      Jemné umění stanovování priorit

•      Mandaly mysli

•      Práce s inovační strukturou přístup ke kreativitě

•      Mentální mapy, vytváření jasné perspektivy - efektivní strategie kontroly a řízení projektu

•      Operační plán 6 -ti kroků, umožňujících přeměnit jednoduché nápady v akční plán

•      Vyšší koučink v managementu, cíl za cílem, emoce za emocí, otázka uvnitř komunikace, vize skrývající se za vizí

•      Praktická konverzace směřující k hledání inovativních řešení

•      Koučování bílé tabule

•      Umění přijímat a dávat efektivní zpětnou vazbu

•      Zvýšení lídrovského výkonu

•      Komunikace vedoucí k vyjasnění hodnot

•      Práce s niterními emocionálními stavy - co nám brání, abychom efektivně dosahovali cílů

•      Konverzace podporující analýzu a syntézu tématu

•      Zvládání problematiky komfortní zóny – kde a jak hledat vnitřní rezervy

•      Kritika a její význam v komunikaci

Závěrečná část programu:

V této části se účastníci budou zabývat integrací vědomostí získaných v předchozích částech, seznámí se podrobně s kompetencemi kouče. 

Zvládnou znalosti vytváření marketingových strategií a cílů, využívání on line marketingu a PR strategie. Dále budou mít budoucí koučové příležitost seznámit se se základními pilíři budování vlastní značky/tato část programu je vedena exkluzivně p. Terezou Dočkalovou - zakladatelkou značky CW.

V závěru programu složí účastnící teoretický test skládající se z 30 -ti otázek a praktickou zkoušku.

K výuce potřebujete vždy kolegu, partnera, kamaráda nebo někoho s kým budete  koučování procvičovat v páru. Váš "model" kurzovné neplatí..

Kurzovné  pro realizaci  individuální výuky je 120 000,- platbu je možné rozložit do 4 splátek po 35 000,-

 

Chcete si objednat tento kurz  koučování a nebo se na něco zeptat?

Domluvte si telekonzultaci nebo registraci přímo s hlavní trenérkou:

Terezou Dočkalovou

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707, 605 551 115    

 

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.