Umění, věda a spiritualita v koučování- The art, science and spirituality of coaching-nejkomplexnější akreditovaný výcvik koučů v ČR i ve světě.

Umění, věda i spirualita v koučování je celosvětově uznávaný a co do rozsahu nejkomplexnější  program pro vzdělávání v koučinku.  Umění, věda i spirualita v koučování zahrnuje neširší a nejkomplejší potrfolio koučovacích stylů, nástrojů a technik , které byly vyvořeny největšími světovými špičkami v koučování.

Autorka programu p. Tereza Dočkalová , EPC žačka Marilyn Atkinson, Roberta Diltse, Johna Whitmora a Deepaka Chopry, koučka a ternírka koučování, která působí v ČR, Anglii a Francii se může pochlubit více než 4000 hodin vlastní koučovací praxe a počtem studentů převyšujícím jeden tisíc.

V programu Umění, věda i spirualita v koučování  propojuje velmi tvořivým způsobem různé koučovací styly a směry v jeden  celek. Know-how je bohaté na teoretické základy, případové studie, praktický nácvik, skupinové i individuální plnění úkolů a zpětnou vazbu.

Celý program je postaven na nejnovějších í poznatcích  moderních neurověd, psychologie úspěchu, systemického  přístupu a  otvírá nové dimenze koučování obohacené o spirituální rozměr, který je postaven na vědeckých základech z oblasti metafyziky , kvantové fyziky a  celostní evoluční biologie,  znalosti fungování lidského mozku, klasického neuroleadershipu, propojitelného s každodenními osvědčenými manažerskými procesy a koučovací Whitmorovskou klasikou a performance tunning coachingu.

Program vytvořen pro :

 • Jednotlivce  i celky z komerčních i nekomerčních sfér, kteří hledají ve své práci s lidmi nové dimenze.
 • Budoucí kouče kteří chtějí pro svou práci kvalitní a komplexní soubor nástrojů, znalostí a technik a ocení sdílení bohatých zkušeností trenerů kurzu.
 • Manažery, kteří chtějí koučování uchopit jako mamažrský styl a chtějí se jej naučit prakticky používat při vedení lidí I ve svém osobním rozvoji
 • Personalisty kteří potřebují pro svou práci vysokou efektivitu a schopnost efektivně pomáhat zaměstnancům ve společnostech pro které pracují a záleží jim na rozvoji vlastního I firemního potenciálu.
 • PR manažery, kteří chtějí nabídnout svým klientům to nejlepší
 • Všechny, kdo hledají cestu vlastního osobního rozvoje a chápou koučování jako nástroj individuálního osobního rozvoje a chtějí se naučit sebe koučování.
 • Těm kdo chtějí svůj volný čas i finanční prostředky investovat do kvalitního osobnostního rozvoj,e přinášejícího kromě vědomostního obohacení také celou řadu skvělých zážitků, legrace a příjemné atmosféry v rámci společně studujích klientů a s trenéry programu.

Program kurzu a členění jednotlivých modulů:

Celkem 16 výukových dnů

Forma studia:

 Prezenční, doplněná 6 ti nepovinnými on line konzultacemi v průběhu celého studijního programu.

 • délka programu: 16 dní + 6 nepovinných online konzultací v mezidobí mezi jednotlivými moduly.
 • maximální počet účastníků: 15
 • lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15
 • lektoři programu: Tereza Dočkalová, EPC a tým mezinárodní sítě koučů CW.

Výuka probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

Hlavní výukový jazyk je Čeština, pro Anglicky a Rusky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním

Časový harmonogram jednotlivých studijních modulů:

Modul 1. 20.-21.4.2018

Teoretické základy koučování- etický kodex- legislativa kočovací profese a profesní etika.Druhy osobností v koučování a práce s nimi. Nastavování výstupů měřitelnosti úspěšného koučování. Mozek a fungování lidské mysli. Imaginativní techniky v koučování a základy NLP.

Modul 2. 18.-19.5.2018

Whitmorovský styl koučování A MODEL GROW, Ericksonovská konverzace zaměřená na řešení a její využití v každodenní manažerské praxi. Transakční koučování. Koučování projektového řízení a řízení procesů změn. Pokročilé NLP techniky ve výsledkově orientovaném koučování.

Modul 3. 20.-21.6.2018

Transformační a hodnotově orientované koučování. Grawesův manažerský modul a spirálová dymamika. Koučování niterních stavů a zvyšování emoční inteligence. Práce s polaritními emocemi. NLP a VAKOG tranz, Navozování tranzových stavů ve výsledkově orientovaném koučování. Základy orgrganické hypnózy.

Modul 4. 20.-21.7.2018

Efektivní komunikace v koučování, NLP a metaprogramy mandala mysli zaměřená na psychologii úspěchu. High performance coaching.Týmový koučink a základy 4D METODOLOGIE, kterou používá NASA ke zvyšování výkonnosti v týmech.

Modul 5. 14.-15.9.2018

Marketing nejen pro kouče, práce se sociálními sítěmi a základy optimalizace rextů pro vyhledávače. Prezentace kouče a budování osobní značky- Brending. Spolerčné vyhodnocení testu.

Modul 6. 12.-13.10.2018

Family Coaching a koučování partnerských vztahů.

Modul 7.16.-17.11.2018

Arte koučink a drama koučink. Základy body art experinence ve výsledkově orientovaném koučování. Spirituální dimenze koučování a fyzikální zákony, ze kterých tato nová dimenze koučování vychází.

Modul 8. 14.-15.12.2018

Přepis liimbického otisku. Koučování vnitřního dialogu a dialogu s vnitřním dítětem. Inner game a koučování ve sportu.

Certifikace:

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT 322250/2015-1/748,výuka zahrnuje komnpetence kouče tak, jak je definuje ICF. Účastník programů může  předožit  certifikát o abslovlvání naších výcviků ke schválení u ICF Global a pokračovat k získání  mezinárodních certifikací/ ACC, PCC/ u ICF Global.

CPC certifikační systém plně odpovídá současným potřebám moderních a kvalitních koučů:

 • transparentnost
 • efektivita a dostupnost
 • prostor pro inovace

Kurzovné:

Při platbě celého programu je kurzovné stanoveno na 120 000,-

Platbu je možno rozložit do 3 splátek po 40 000,-

Podmínkou pro  závaznou  rezervaci místa v kurzu pro vás je úhrada rezervační zálohy. Přednost mají klienti, kteří hradí celé kurzovné.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know-how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí.  

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Před nástupem do tohoto kurzu je nutné absolvovat  pohovor s jeho  hlavní trenérkou  Terezou Dočkalovou. Teto si můžete domluvit na níže uvedených kontaktech:

Tereza Dočkalová

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.