Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 605 551 115, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

Celostní koučink – INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA-

kurz koučinku akreditovaný MŠMT  c certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

CPC, certifikát

Foto učebnyProgram INDIVIDUÁLNÍ KURZ KOUČOVÁNÍ je navržený pro ty, kdo ve svém vzdělávání preferují individuální přístup. Ocení jej všichni, kdo chtějí spojit svůj osobní rozvoj a transformaci s rozvojem koučovacích dovedností, tak aby se kromě možností podívat se při individuální práci s lektorem kurzu na vlastní témata získali kvalitní vysoce ceněné know how v koučování s akreditací MŠMT a byli přpraveni na práci s mentory k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF Global.

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-15761/2021-2 a MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2024-03-01T07:23

Kurzovné: 190 000,- Kč

Rezervační záloha: 60 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé, nebo ve čtyřech splátkách. Při úhradě celého kurzu najednou je cena stanovena na 170 000,-.

způsoby platby

ObjednatNázev kurzu: Celostní koučink – INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA celostního koučinku.
CO ZÍSKÁTE

V kurzu CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ  získáte vysoce kvalitní a ceněné  know how v oblasti koučinku akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně respektovanou certifikací CPC, uplatnitelné jak pro práci profesionálního kouče, tak v každodenním pracovním i osobním životě. Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání . Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací. Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s koučinkem.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80%. Certifikát CPC.
Certifikát celostní koučink

PRO KOHO JE KURZ URČEN

 Kurz CELOSTNÍ KOUČOVÁNI- INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ocení zejměna manažeři, majitelé firem, vedoucí pracovníci, pracovníci HR, obchodníci, kreativní pracovníci, budoucí koučové a ostatní vedoucí pracovníci kteří se chtějí naučit používat koučování jako manažerský styl a rozvojový nástroj pro práci s podřízenými a zaměstnanci. 

Největší užitek z kurzu budou mít  ti, kdo ocení individuální časové plánování kurzu podle svých potřeb.

 

 

PROGRAM KURZU ZAHRNUJE

Celý kurz nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.V první a druhé části teoretické i praktické kurzu se jeho účastníci seznámí s historii a kořeny koučinku, NLP a porozumí Ericksonovskému přístupu ve výsledkově orientovaném koučování a zvládnou základní typologii klientů v koučování.

Naučí se vést koučovací konverzaci ve výsledkovém rámci a dodržovat při tom kompetence kouče tak, jak je definuje ICF.

Osvojí techniky, které podporují u klientů rozvoj představivosti a naučí se jak stanovovat s klientem kritéria pro měřitelnost úspěšnosti koučování.

V průběhu kurzu se klienti seznámí s praktickou aplikací koučovací konverzace v managementu a při vedení lidí. Kromě toho se účastníci naučí používat metody logických úrovní v komerčních i nekomerčních sférách, používat vysoce interaktivní nástroje, které mají základ v hlubokých znalostech fungování a vývoje mozku.

Kořeny a historie koučinku

Etický kodex profesionálního kouče

Fungování lidského mozku a jeho vývoj

Jazykový styl v komunikaci kouče

Struktura koučovacího rozhovoru

Vytváření vztahů a prohlubování znalosti komunikačních kanálů

Způsoby učení a přijímání informací

Hlas a jeho kreativní používání v prezentaci, tónová spojení a realizační výroky

Vizualizační techniky

Techniky k ukotvení nových návyků

Aplikace NLP v systemickém myšlení

Kreativita v projektovém řízení

Prioritizační schémata a work life balance

Maximalizace výsledků v projektovém řízení

Koučování polaritních emocí

Logické úrovně řízení procesů změny

Práce s vědomými i nevědomými myšlenkovými procesy

Podrobná práce s modelem GROW a jeho jednotlivými složkami

Vyvolávání inspirativních procesů

Budování silné pozice kouče

Koučování vnitřního dialogu

Brainstormingové techniky

V další části kurzu s časovým plánem přizpůsobeným potřebám klientů Vás čeká:

Transpersonální a transakční koučování. Dotknete se také témat transformačního koučování.

Budete umět pracovat s časovou osou v koučování, formulovat efektivní akční kroky, jemně stanovovat priority a efektivně podstupovat smysluplná rizika. Dále získají informace, jak efektivně v 6 -ti krocích, které vycházejí z jednoduchého plánu, realizovat projekty a cíle a naučí se rovněž používat transformační nástroje při vedení sebe i týmů, efektivně profilovat a vyhodnocovat, formulovat motivaci a pracovat s kvadrantovým přístupem záměrů a cílů.

4 základní časové energeticky motivační konverzace

Jemné umění stanovování priorit

Mandaly mysli

Práce s inovační strukturou přístup ke kreativitě

Mentální mapy, vytváření jasné perspektivy – efektivní strategie kontroly a řízení projektu

Operační plán 6 -ti kroků, umožňujících přeměnit jednoduché nápady v akční plán

Vyšší koučink v managementu, cíl za cílem, emoce za emocí, otázka uvnitř komunikace, vize skrývající se za vizí

Praktická konverzace směřující k hledání inovativních řešení

Koučování bílé tabule

Umění přijímat a dávat efektivní zpětnou vazbu

 Zvýšení lídrovského výkonu

 Komunikace vedoucí k vyjasnění hodnot

Práce s niterními emocionálními stavy – co nám brání, abychom efektivně dosahovali cílů

Konverzace podporující analýzu a syntézu tématu

Zvládání problematiky komfortní zóny – kde a jak hledat vnitřní rezervy

Kritika a její význam v komunikaci

Závěrečná část kurzu:

V této části se účastníci budou zabývat integrací vědomostí získaných v předchozích částech, seznámí se podrobně s kompetencemi kouče.

Zvládnou znalosti vytváření marketingových strategií a cílů, využívání on line marketingu a PR strategie. Dále budou mít budoucí koučové příležitost seznámit se se základními pilíři budování vlastní značky/tato část programu je vedena exkluzivně p. Terezou Dočkalovou – zakladatelkou značky CW.

V závěru kurzu složí účastnící teoretický test skládající se z 30 -ti otázek a praktickou zkoušku.

Zvládnou znalosti vytváření marketingových strategií a cílů, využívání on line marketingu a PR strategie. Dále budou mít budoucí koučové příležitost seznámit se se základními pilíři budování vlastní značky/tato část programu je vedena exkluzivně p. Terezou Dočkalovou – zakladatelkou značky CW.

PROČ SI VYBRAT TENTO KURZ

Program INDIVIDUÁLNÍ KURZ KOUČOVÁNÍ je navržený pro ty kdo ve svém vzdělávání preferují individuální přístup. Ocení jej všichni, kdo chtějí spojit svůj osobní rozvoj a transformaci s rozvojem koučovacích dovedností, tak aby se kromě možností podívat se při individuální práci s lektorem kurzu na vlastní témata získali kvalitní vysoce ceněné know how v koučování s akreditací MŠMT a byli přpraveni na práci s mentory k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF Global.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram si domlouvá účastník s lektorem stejně jako formu studia/ prezenčně, nebo on line/.

Vztahový i týmový koučink si účastník vybírá z kalendáře kurzů dle vlastních časových dispozic.

Život v CW

 

 

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole

  Fakturační údaje


   

   


  -


  CPC, certifikát