Celostní koučink – KOMBINOVANÁ FORMA-

kurz koučinku akreditovaný MŠMT  c certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

CPC, certifikát


Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK s akreditací MŠMT je vysoce kvalitní a komplexní kurz koučinku rozložený do 10 ti on line lekcí a 6 ti dnů prezenčního studia. Kurz je určený všem, kdo pracují s lidmi a chtějí se naučit prakticky používat koučování jako profesní nástroj. Kurz se pírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a Ericksonovský přístup.

Celostní koučink je obsahově nejbohatší a nejkomplexnější kurz koučinku na českém trhu a v Evropě s nejvyšším možným počtem praktických ukázek, nácviků a případových studií. Kurz celostní koučink si klade za cíl přiblížit a předat jeho účastníkům koučink jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin a zajistit nejlepší možné podmínky pro praktický nácvik jednotlivých koučovacích stylů.

Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí  se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem. Postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi. Vysoce kvalitní know how kvalitně využijí i ti, kdo se chtějí naučit metody sebe koučování a chtějí používat koučink jako sebe rozvojový nástroj pro trvale udržitelný osobní růst a rozvoj.

Tento kurz  vytvořila p. Tereza Dewalt- dříve Dočkalová, EPC a čerpá v něm ze svých bohatých zkušenosti koučky, které přesahují číslo 5 000hod. Tereza V kurzech koučování propojuje své zkušenosti se znalostmi a zkušenostmi, které získala u předních světových špiček v koučování a NLP jako jsou Richard Bandler,Marilyn Atkinson- Erickson College, Anthony Robbins, Robert Dilts, Sir. John Whitmore, Deepak Chopra a řada dalších významných jmen. Kurzy koučování s Terezou získávají na své jedinečnosti i osobitým koučovacím stylem a tvořivostí, které Tereza vnáší do výuky i koučování.

 

Sedm důvodů proč si vybrat kurz CELOSTNÍ KOUČINK :

1.Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců.

2.Zažijte praktickou názornost výuky až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat s trenéry kurzu.

3.Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory nebo kvalitními kouči.

4. Budete umět lépe rozumět sobě i ostatním.

5. Zlepšíte a prohloubíte své vztahy v pracovním i sobním životě.

6. Všechny techniky a postupy, které se v kurzu naučíte budete umět okamžitě používat v praxi.

7. Zažijete skvělou atmosféru v kurzu s našimi lektory a v rámci skupiny navážete nová přátelství.

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-15761/2021-2 a MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2023-06-13T09:20

Kurzovné: 49 500,- Kč

Rezervační záloha: 20 000,- Kč

Kurzovné zahrnje práci a čas lektora, výukové prostory, rozsáhlé studijní manuály v elektronické podobě- 4 prezentace, každá cca 140 listů.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 09.06.2023
je kurzovné stanoveno na 39 990,- Kč

V tomto kurzu je jedno místo pro maminku na RD nebo studenta VŠ za zvýhodněnou cenu 26 000,-.

způsoby platby

ObjednatNázev kurzu: Celostní koučink – KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA .
CO ZÍSKÁTE V KURZU CELOSTNÍ KOUČINK?

V kurzu CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ  získáte vysoce kvalitní a ceněné  know how v oblasti koučinku akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně respektovanou certifikací CPC, uplatnitelné jak pro práci profesionálního kouče, tak v každodenním pracovním i osobním životě. Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání . Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací. Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti s koučinkem.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80%. Certifikát CPC.Certifikát

PRO KOHO JE KURZ CELOSTNÍ KOUČINK URČEN?

Kurz CELOSTNÍ KOUČINK OCENÍ ZEJMÉNA:

Jednotlivci, kteří se chtějí stát kvalitními certifikovanými profesionály v koučování a chtějí nabídnout svým klientům to nejlepší.

Společnosti, které chtějí rozvíjet své zaměstnance a zhodnocovat kapitál lidských zdrojů skrze podporu silných stránek zaměstnanců a jejich zdokonalování.

Týmy, které hledají cesty k trvalé udržitelnosti výsledků a zvyšování konkurenceschopnosti a inovacím.

Lídři, kteří chtějí posouvat své podřízené k lepším výsledkům.

Personalisté, HR manažeři a manažeři vzdělávání.

Interním koučové a lektoři, kteří chtějí obohacovat a rozšiřovat své portfolio nástrojů a technik.

Manažeři, podnikatelé a vlastníci firem, kteří hledají cestu vyšší osobní i týmové efektivitě.

Pedagogové, kteří chtějí svým studentům pomáhat rozvíjet jejich potenciál jedinečnosti.

Psychologové a karierní poradci, kteří hledají nové nástroje pro práci k nasměrováním svých klientů zejména v oblasti profesní seberealizace.

Terapeuti, kteří chtějí obohatit svou praxi velmi jednoduchou výsledkově orientovanou konverzační strukturu.

Sportovní trenéři a koučové, kteří chtějí zkvalitnit práci pro své svěřence.

Všichni, kdo se chtějí naučit používat koučování jako sebe-rozvojový nástroj a zlepšit kteroukoli ze svých životních oblastí (kariera, vztahy, komunikace, rodina).

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří chtějí začít s koučováním a naučit se používat koučování v profesním i osobním životě.

PROGRAM KURZU CELOSTNÍ KOUČINK ZAHRNUJE:

V kurzu CELOSTNÍ KOUČINK se seznámíte s těmito koučovacími styly a postupy:

Celý kurz nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i  dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, přičemž však respektují přirozenost a propojují hlavní výsledky orientovaného koučování pomocí kreativních částí osobnosti a intuice.

Model GROW a výkonnostně orientované  koučování.

Transakční koučování- podporuje dosahování cílů, hledání řešení a plánování postupů k dosažení cílů.

Transpersonální koučování- podporuje hedání vlastní cesty a vnitřních zdrojů. Dotýka se velmi jemně spirituální části osobnosti.

Koučování a manažerská konverzace zaměřená na řešení- podporuje a rozvíjí manažerský styl s prvky koučování. Pomáhá najít koučinkové momenty v každodenní komunikaci.

NLP techniky v koučování- pomáhají překonávat vlasní limitující přesvědčení a podporují transformační procesay u klientů.

Modelování a strategické géniů podle Roberta Diltse- učí používat straregie, které používali extrémně úspěšní lidé např. Walt Disney, Albert Einstein/ v koučování, podnikání, při vedení lidí, vytváření inovativních projektů i každodenním životě.

Koučování vnitřního dialogu

Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu, managementu i koučování.

Transformační koučování- zahrnuje takové techniky a postupy, které pomáhají odhalit a pojmenovat vzorce chování a zvyky, které jedincům i týmům brání v dosahování stanovených cílů v pracovním i osobním životě a učí způsoby jak vytvářet nové vzorce, takové které naopak podporují klienty v dosahování cílů.

Vztahový koučink a family oaching.

Týmový koučink.

Marketing pro kouče:

V tomto jednodenním modulu získáte know how, jak efektivně využívat naplno potenciál marketingových nástrojů a zvyšovat tak ekonomickou smysluplnost vašeho podnikání.

Během tohoto modulu si ujasníte své poslání v rámci podnikání, prozkoumáte svou cílovou skupinu a budete vědět jak vaše ideální klienty oslovit, tak, aby je Vaše nabídka zaujala natolik, že budou nakupovat Vaše služby.

Seznámíte se s jednotlivými marketingovými nástroji, pochopíte, jak napsat poutavý článek a co musí obsahovat dobře postavený marketingový text. 

Proniknete do základů práce se sociálními sítěmi jako s marketingovým nástrojem.

Odnesete si  vlastní propracovaný marketingový plán.

PROČ SI VYBRAT KURZ CELOSTNÍ KOUČINK?

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.

Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučinkového know-how přímo od jeho tvůrců.

Zažijete praktickou názornost výuky až 80 %, a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.

Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.

Ovládnete způsoby, jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.

Budete umět pomoci svým klientům i sobě při vytváření láskyplných vztahů.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.

Naučíte se, jak aplikovat koučování do každodenních pracovních interakcí s kolegy a podřízenými, porady, pracovní schůzky, náhodné diskuze, hodnotící rozhovory.

Budete vědět, kdy při běžných manažerských procesech identifikovat koučovací momenty (coachable moments).

Pochopíte, jak autenticky a konstruktivně posilovat zdroje spolupracovníků, aby s každým úkolem rostla jejich kompetentnost, motivace a zodpovědnost.

Vytvoříte si svůj vlastní koučovací styl.   

Naučíte se zát své profesní priority.

Budete umět postavit efektivní marketingovou strategii, která Vám pomůže vybudovat úspěšné podnikání v oboru koučinku.

7 důvodů proč on line vzdělávání funguje:

Pro přípravu on line vzdělávání využíváme naplno znalosti fungování lidského mozku, tak aby informace, které u nás v kurzu získáte a postupy i techniky které si osvojíte měli ve Vašem procesu učení trvalou udržitelnost.

Trenéři, kteří se věnují Vašemu rozvoji jsou vysoce kvalitními kouči a trenéry a prošli speciálním školením pro on line vzdělávání. Zároveň jsou to absolventi všech našich vzdělávacích programů v koučinku a NLP.

Podporujeme trvalou udržitelnost Vašich vědomostí. Časový harmonogram on line kurzů je navržen tak, aby optimálně využíval funkce dlouhodobé paměti. Při rozvržení jednotlivých lekcí do námi navržených harmonogramů má mozek dostatečnýprostor na to, aby informace vstřebal, zpracoval a uložil.

Naše výuka je interaktivní a pestrá. Naše on line kurzy jsou navrženy tak, aby zahrnovali pestrý přehled teoretických vědomostí, praktických nácviků i skupinových cvičení. On line výuka probíhá vždy interaktivně a treneři poskytují účastníkům zpětnou vazbu.

Vytvořili jsme pro vás přehledné a bohaté studijní materiály. Celý kurz zahrnuje 4 balíčky PP prezentací, každý cca o 120 slide, kde najdete všechny témata z živých on line lekcí.

V prostředí  on line skupin velmi dobře funguje mezi studenty spolupráce a vzájemná podpora, včetně podpory lektorů a trenérů.

V rámci virtuálního prostředí umíme vytvořit báječnou atmosféru, ve které načerpáte kromě vysoce ceněného know how také hodně inspirace, energie, probudíte tvořivost a získáte možnost rozvíjet nová přátelství s podobně naladěnými lidmi.

ČASOVÝ HARMONOGRAM TOHOTO KURZU:

Délka kurzu: 10 on line lekcí, každá v délce 90 min. a   6 dnů prezenčního studia, závěrečná zkouška.

 • maximální počet účastníků: 8
 • lokalita: on line lekce  a mentorink probíhají prostřednictvím virtuální učeby, prezenční část Praha 1, Na Příkopě 15
 • lektoři : Tereza Dewalt (dříve Dočkalová), EPC a tým koučú a lektorů CW.

On line lekce:

13.6.2023 od 19:00 do 20:30 od 19:00 do 20:30 Úvodní on line lekce

20.6.2023 od 19:00 do 20:30 

27.6.2022 od 19:00 do 20:30

3.7.2023 od 19:00 do 20:30

10.7..2023 od 19:00 do 20:30

17.7.2023 od 19:00 do 20:30

24.7.2023 od 19:00 do 20:30

31.7.2023 od 19:00 do 20:30

7.8.2023 od 19:00 do 20:30

14.8.2023 od 19:00 do 20:30 

K on line lekcím potřebujete připojení k internetu, sluchátka a smart phone, nebo počítač.

Prezenčně:

14.-15.9.2023 Marketing v koučování, test

Oba dny od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30

12.-13.10.2023 Family coaching a koučování vztahů

Oba dny od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30

23.-24.11.2023 Týmový koučink

Oba dny od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30

Život v CW

 

 

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole

  Fakturační údaje


   

   


  -


  CPC, certifikát