COACHINGWORLD – SVĚT KOUČINKU.

To pravé místo pro Váš koučink.

Škola koučování a neurolingvistického programování.

Praha- Brno-Bratislava

Celostní koučink – PRAHA-základní kurz

  celostního koučinku akreditovaný MŠMT c certifikací CPC a pokračovat v certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

 CPC, certifikát

Vysoce kvalitní a komplení know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku a modelu GROW. Celý kurz zahrnuje 10 dnů interaktivní prezenční výuky s bohatým arzenálem nejmodernějších koučovacích postupů, nástrojů a technik s přesahem do emoční inteligence.

Kurz  CELOSTNÍ KOUČINK je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem. V průběhu celého kurzu CELOSTNÍ KOUČINK zažijete 80 % praktických nácviků a případových studií. Veškeré postupy si budete moci vyzkoušet a konzultovat s lektory v rámci skupinových diskuzí. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku, které propojuje s nepřekonatelným  Ericksonovským koučinkovým přístupem.

Kurz CELOSTNÍ KOUČINK ocení všichni, kdo chtějí pomáhat lidem v jakékoli z životních oblastí, nebo profesním růstu, dále jednotlivcům i týmům objevovat a sledovat jejich potenciál a chtějí se učit prakticky používat  koučink při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem. 

Postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lidé, podnikatelé, personalisté, pracovníci vedoucí, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi. Vysoce kvalitní know how kvalitně využijí i ti, kdo se chtějí naučit metody sebe koučování a chtějí používat koučink jako sebe rozvojový nástroj pro trvale udržitelný osobní růst a rozvoj.

Kurz CELOSTNÍ KOUČINKI vytvořila p. Tereza Dočkalová, EPC a čerpá v něm ze svých bohatých zkušeností koučky, které přesahují číslo 5 000hod. Tereza V kurzech koučování propojuje své zkušenosti se znalostmi a zkušenostmi, které získala u předních světových špiček v koučování a NLP jako jsou Richard Bandler,Marilyn Atkinson- Erickson College, Anthony Robbins, Robert Dilts, Sir. John Whitmore, Deepak Chopra a řada dalších významných jmen. Kurzy koučinku s Terezou a jejím týmem získávají na své jedinečnosti i obrovským přesahem Tereziné  charizmatické osobnosti a jejím unikátním koučovacímn stylem plným respektu, lehkosti a tvořivostí.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří nemají žádnou zkušenost s koučováním.

Sedm  důvodů proč si vybrat kurz CELOSTNÍ KOUČINK :

1.Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců.

2. Zažijte praktickou názornost až 80 % a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat s trenéry kurzu.

3.Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory nebo kvalitními kouči.

4. Budete umět lépe rozumět sobě i ostatním.

5. Zlepšíte a prohloubíte své vztahy v pracovním i osobním životě.

6. Všechny techniky a postupy, které se v kurzu naučíte budete umět okamžitě používat v praxi.

7. Zažijte skvělou atmosféru v kurzu s našimi lektory v rámci skupiny navážete nové přátelství.

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-15761/2021-2 a MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2023-12-05T10:24

Kurzovné: 58 000,- Kč

Rezervační záloha: 20 000,- Kč

Dárek ke kurzu dvoudenní kurz vztahový koučink a family coaching.

způsoby platby

ObjednatNázev kurzu: Celostní koučink – základní kurz- PRAHA- kurz celostního koučinku akreditovaný MŠMT s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.
CO ZÍSKÁTE V KURZU CELOSTNÍ KOUČINK?

V kurzu CELOSTNÍ KOUČINK získáte vysoce kvalitní a ceněné know how v oblasti koučinku akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně respektovanou certifikací CPC, uplatnitelné jak pro práci profesionálního kouče, tak v každodenním pracovním i osobním životě.

Naučíte se metodiku práce s emocemi a limitujícími vnitřními barierami.

Budete umět vést koučovací konverzaci na vysoké úrovni.

Zvládnete klíčové dovednosti a kompetence kouče dle ICF a budte připraveni začít s přípravou na certifikaci/ ACC,PCC/.

Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání.

Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací.

Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

KURZ  CELOSTNÍ KOUČINK JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80 %. Certifikát CPC.

 

PRO KOHO JE KURZ CELOSTNÍ KOUČINK URČEN?

Kurz CELOSTNÍ KOUČINK ocení zejména:

Jednotlivci, kteří se chtějí stát kvalitními profesionály v koučování a svým klientům nabídnout to nejlepší.

Společnosti, které potřebují rozvíjet své zaměstnance a zhodnocovat kapitál lidských zdrojů skrze podporu silných stránek zaměstnanců a jejich zdokonalování.

Týmy, které hledají cesty k trvalé udržitelnosti výsledků a zvyšování konkurenceschopnosti a inovacím.

Lídři, kteří potřebují motivovat své podřízené k lepším výsledkům.

Personalisté, HR manažeři a manažeři vzdělávání.

Interní koučové a lektoři, kteří potřebují obohatit své portfolio nástrojů o nové postupy.

Manažeři, podnikatelé a vlastníci firem, kteří hledají cestu k vyšší osobní a týmové efektivitě.

Pedagogové, kteří chtějí svým studentům pomáhat rozvíjet jejich potenciál jedinečnosti.

Psychologové a kariérní poradci, kteří hledají nové postupy v práci s nasměrováním svých klientů zejména v oblasti profesní seberealizace.

Terapeuti, kteří chtějí obohatit svou praxi o velmi jednoduché výsledkově orientované konverzační struktury.

Sportovní trenéři a koučové, kteří potřebují zkvalitnit práci pro své svěřence.

Všichni, kdo se snaží naučit používat koučování jako sebe rozvojový nástroj a zlepšit kteroukoli ze svých životních oblastí / kariera, vztahy, komunikace, rodina /.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit se používat koučink v profesním i osobním životě.

PROGRAM KURZU CELOSTNÍ KOUČINK ZAHRNUJE

V průběhu kurzu CELOSTNÍ KOUČINK si osvojíte tyto koučovací styly a postupy:

Celý kurz nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i  dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, přičemž však respektují přirozenost a propojují hlavní výsledky orientovaného koučování pomocí kreativních částí osobnosti a intuice.

Model GROW a výkonnostně orientované  koučování.

Transakční koučování- podporuje dosahování cílů, hledání řešení a plánování postupů k dosažení cílů.

Transpersonální koučování- podporuje hledání vlastní cesty a vnitřních zdrojů.

Koučování a manažerská konverzace zaměřená na řešení- podporuje a rozvíjí manažerský styl s prvky koučování. Pomáhá najít koučinkové momenty v každodenní komunikaci.

NLP techniky v koučování- pomáhají překonávat vlastní limitující přesvědčení a podporují transformační procesy u klientů.

Modelování a strategické géniů podle Roberta Diltse- učí používat strategie, které používali extrémně úspěšní lidé např. Walt Disney, Albert Einstein/ v koučování, podnikání, při vedení lidí, vytváření inovativních projektů i každodenním životě.

Koučování vnitřního dialogu

Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu, managementu i koučování.

Transformační koučování- zahrnuje takové techniky a postupy, které pomáhají odhalit a pojmenovat vzorce chování a zvyky, které jedincům i týmům brání v dosahování stanovených cílů v pracovním i osobním životě a učí způsoby jak vytvářet nové vzorce, takové které naopak podporují klienty v dosahování cílů.

               

 

PROČ SI VYBRAT KURZ CELOSTNÍ KOUČINK?

Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučinkového know how přímo od jeho tvůrců.

Zažijte praktickou názornost výuky až 80 % a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat způsob práce s trenéry kurzu.

Prohloubíte své dovednosti definovat vize, komunikovat a motivovat ostatní k jejich realizaci.

Poznáte způsoby, jak pracovat s vnitřními bariérami, které často omezují v dosahování výkonu.

Budete umět pomoci svým klientům i sobě při vytváření láskyplných vztahů.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investic do kvalitního vzdělání.

Naučíte se jak aplikovat koučování do každodenních pracovních interakcí s kolegy a podřízenými /, porady, pracovní schůzky, náhodné diskuze, hodnotící rozhovory,

Poznáte, kdy při běžných manažerských procesech identifikovat koučovací momenty.

Pochopíte jak autenticky a konstruktivně posilovat zdroje spolupracovníků, aby s každým úkolem rostly jejich kompetence, motivace a odpovědnost.

Vytvořte si svůj vlastní koučovací styl.

Po absolvování tohoto kurzu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU CELOSTNÍ KOUČINK

Délka kurzu: 12 dní, celkem 120 hod / 84h prezenční studium / 36h praktický nácvik a plnění samostatných úkolů,

 • maximální počet účastníků: 18
 • lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15
 • lektoři: Tereza Dočkalová, EPC a tým

1. den.  5.12.2023 Praha

2. den  19.12.2023 Praha

3. den  9.1.2024  Praha

4.  den  25.1.2024  Praha

5.  den  13.2.2024 Praha

 6. -7.den 15.-16.2.2024 Praha

8.  den 27.2.2024  Praha

9.den 12.3.2024 Praha

10. den 21.3.2024

 Dárek ke kurzu dvoudenní kurz vztahový koučink.

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi vám umožníte absolvovat jej v náhradním termínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

Kurz CELOSTNÍ KOUČINK probíhá ve všech dnech:

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole začít pokračování s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace. 

Život v CW

 

 

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole

  Fakturační údaje


   

   


  -


  CPC, certifikát