Profesionální koučink- Nejkomlpexnější kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

CPC, certifikát


Profesoinální kouč je vysoce kvalitní a komplexní kurz koučinku akreditovaný MŠMT a zakončený mezinárodně uznávanou certifikací CPC. Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ vychází z Whitmorovského stylu, který je kombinován s Ericksonovskými přístupy a jednoduchými i pokročilými technikami neurolingvistického programování. Postupy, které zahrnuje tento kurz koučinku, v praxi používá nyní více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě. Jde o jedinečné know how, propojitelné s každodenními manažerskými postupy.Profesionální kouč je co do obsahu a koučovacích stylů nejbohatší kurz na Českém trhu a v Evropě.

Zahrnuje 14 dnů prezenční výuky, 7 90 ti minutových on line lekcí , individuální  i skupinový mentorink , hodnocení  Vašeho koučování s plánováním  dalších rozvojových kroků a řízené samostudium.

Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí  se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem. Postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi. Vysoce kvalitní know how kvalitně využijí i ti, kdo se chtějí naučit metody sebe koučování a chtějí používat koučink jako sebe rozvojový nástroj pro trvale udržitelný osobní růst a rozvoj.

Devět důvodů proč si vybrat kurz proefešsionální kouč :

1.Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců.

2.Zažijte praktickou názornost výuky až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat s trenéry kurzu.

3.Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory nebo kvalitními kouči.

4. Budete umět lépe rozumět sobě i ostatním.

5. Zlepšíte a prohloubíte své vztahy v pracovním i sobním životě.

6. Všechny techniky a postupy, které se v kurzu naučíte budete umět okamžitě používat v praxi.

7. Zažijete skvělou atmosféru v kurzu s našimi lektory a v rámci skupiny navážete nová přátelství

8. Malá studijní skupina- ve skupinějemax. 13 účastníků, takže je v kurzu hodněprostoru pro sdílení, zpětnou vazbu a diskuze.

9. Studium probíhá v centru Prahy, lekce v mezidobí prostřednictvímplatformy ZOOM.

 

 

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-15761/2021-2 a MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2023-10-11T10:00

Kurzovné: 136 000,- Kč

Rezervační záloha: 40 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 31.07.2023
je kurzovné stanoveno na 120 000,- Kč

Kontakt pro více informací ke kurzu: Email: info@coachingword.cz, Tel: 605 551 115

způsoby platby

ObjednatNázev kurzu: Profesionální koučink- Nejkomlpexnější kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.
CO ZÍSKÁTE V KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČ?

V kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ získáte nejkomplexnější know how v koučování, které je akreditované MŠMT a jeho součástí je mezinárodně respektovaná  certifikace CPC. Profesionální kouč zahrnuje kromě nejpestřejšího portfolia koučovacích stylů a postupů také individuální i skupinový mentorink, jehož účelem je podpořit účastníky kurzu v jejich rozvoji. Dále se naučíte jednoduché i pokročilé techniky neurolingvistického programování  které jsou v práci s lidským potenciálem velmi žádané a oblíbené. Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání . Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací. Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

Veškeré dovednosti, znalosti, nástroje a zejména správné nastavení mysli pro práci profesionálního kouče 

Koučovací nástroje  a  modely, které podpoří vaše koučování

Zlepšení komunikačních dovedností a porozumění sobě i ostatním

Více si ujasníte  vlastní silné stránky a schopnosti

Budete výkonnější a posílíte i ty, se kterými pracujete

Po celou dobu kurzu budete získávat praktické  koučovací zkušenosti ‑80%mpraktického nácviku.

Dostanete zpětnou vazbu na vaše koučovací dovednosti od zkušených mentorů a trenérů

Získáte větší rozhled a poznání současného myšlení a praxe v koučování

Naučíte se být vědomý a tady a teď 

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80%. Certifikát CPC.Certifikát

PRO KOHO JE KURZ PROFESIONÁLNÍ KOUČ URČEN?

Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ  je určen všem kdo pro svůj rozvoj hledají kvalitní, ucelené a jednoduše strukturované know how, které je okamžitě použitelné v každodenní práci s lidmi.

Ocení jej zejména:

HR manažeři a manažeři vzdělávání

Interní lektoři  a koučové

Projektoví manažeři

Manažeři,  podnikatele, vlastníci firem a ředitele, kteří hledají cestu k vyšší osobní efektivitě a výkonnosti

Team-leadeři a projektoví manažeři

Zájemci, kteří se chtějí stát profesionálním koučem 

Lektoři dalšího vzdělávání 

Psychologové, psychoteapeuti a terapeuti, ktewří hledají cesty k efektivní a kvalitní práci se svými klienty

Všechni, kdo mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat sebe koučování v každodenním životě.

PROGRAM KURZU ZAHRNUJE

Celý kurz  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, současně však respektují přirozenost a propojují principy výsledkově orientovaného přístupu s použitím kreativních částí osobnosti a intuice.

V kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ  absolvujete:

Celkem 120 hodin  akreditované výuky pod vedením zkušených mentorů.

14 celodenních workshopů.

7 on line, každou v délce 90 minut zaměřených na skupinový mentorink, sdílení zkušeností a získáte zpětnou vazbu na Vaše koučování.

3 individuální mentorinková sezení zaměřená na rozvoj vašich dovedností kouče, zpětnou vazbu a vyhodnocení kvality vašeho koučování.

Průběžný nácvik jednotlivých koučovacích stylů s kolegy v kurzu, řízené samostudium a vedení při koučování s vlastními klienty,

Hodnocení koučovacích dovedností na základě jedné 15 ti minutové nahrávky z koučování vlastních klientů včetně mentorinku a rozboru nahrávky.

Řízené samostuduim.

V PRŮBĚHU KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČ SE NAUČÍTE TYTO POSTUPY:

 • Model G.R.O.W a výkonnostně orientované transpersonální koučování.
 • Transakční koučování.
 • Transpersonální koučování.
 • Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení.
 • Aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci.
 • NLP techniky v koučování.
 • Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse
 • Koučování vnitřního dialogu
 • Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.
 • Transakční analýza a výsledkově orientované koučování
 • Inner Game ve sportu i managementu.
 • Týmový koučink.
 • Vztahový koučink a Family coaching.

PRGRAM KURZU PODROBNĚ:

Modul 1.-2.

 • kořeny a historie koučinku
 • etický kodex kouče /dle ICF/
 • vymezení pojmu koučink a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a prací mentora
 • typologie osobností a druhů klientů v koučinku
 • koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu
 • mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování
 • mandala mysli
 • struktura a vedení koučinkového rozhovoru
 • komunikační kanály v koučinku
 • měřitelnost výsledků a úspěchu v koučinku
 • imaginativní techniky
 • definování klientových cílů
 •      koučinkový   model GROW
 • NLP techniky v koučinku zaměřené na definování cílů
 • úrovně řízení procesů změn

Modul 2.-3.

 • transakční koučink
 • vnímání času a prioritizační schémata
 • maximalizace výkonu v čase
 • koučink polaritních emocí a niterních stavů
 • koučink projektového řízení
 • NLP techniky v koučinku projektového řízení
 • Strategie Géniú podle Roberta Diltse
 • Ericksonovský styl koučinku
 • brainstormingové techniky
 • techniky pro ukotvení nových náviků
 • rozvoj nových kreativních řešení

Modul 3.-4.

 • transpersonální a hodnotově orientovaný koučink
 •  koučink rozvoje hodnot
 • spirálová dynamika a manažerský styl podle Grawese
 • definování klíčových výstupů
 • Inner Game v koučinku
 • efektivní komunikace kouče
 • klíčové výstupy
 • somatický koučink
 • spirituální dimenze v koučinku

Modul 5.-6.

 • emoční inteligence v koučinku
 • mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy
 • koučink vnitřního dialogu
 • asociované a disociované procedury v koučinku
 • modelování strategií
 • navozování transových stavů v koučinku a organická á hypnóza
 • work life balance
 • metaprogramy
 • kalibrace v koučinku
 • kotvení žádoucích stavů a zdrojů

Modul 7.-8.

kompetence kouče dle ICF

 • osobnost kouče
 • definování kariery kouče
 • marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky
 • vytváření vlastního karierního plánu kouče

Modul 9.-10.

Family Coaching a vztahový koučink

Naučíte se, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v koučování partnerských vztahů   a jednoduchá pravidla pro efektivnější pokládání každé z otázek.

Zvládnete umění, jak se jemně zeptat na citlivé záležitosti a jak ovládat konverzaci i v těžkých situacích.

Proniknete do mistrovské hry kladení otázek, podporujících komunikaci a růst, identifikující potenciální skryté problémy a ty, které pomohou přinést do vztahu znovu radost, vášeň a intenzivní prožitky na poli intimity a sexu.

Pochopíte, jak je možné koučování a sebe koučování používat ve vlastních vztazích s partnery, rodiči, dětmi.

Naučíte se jednoduché koučovací a sebe koučovací techniky k prohloubení intimity mezi partnery a zjistíte, jak je možné používat koučovaní při práci s tématy souvisejícími se sexualitou.

Získáte povědomí o možnostech partnerského rozvoje skrze somatický koučink, tantrické praktiky a techniky NLP.

Budete si umět poradit s koučováním spoluzávislosti ve vztazích.

Stanete se vyhledávanými odborníky na koučování partnerských vztahů.

Modul 11.-12.

Týmový koučink a performance tuning

Hlavními zdroji pro vznik tohoto modulu  je kniha Paula Gossena a Dr. Marilyn Atkinson The Business Transformed, kterou přeložila autorka tohoto programu Tereza Dočkalová do Češtiny a práce Chalesse Pellerina amerického astrofyzika, který pracoval 20 let v NASA a napsal knihu HOW THE NASSA BUILDS TEAM.

Kurz plně respektuje profesní i etické standarty Mezinárodní federace koučů / ICF/.

Cílem kurzu TÝMOVÝ KOUČINK je podpořit  ty, kdo pracují s týmy v rozvíjení týmové dynamiky, motivace, zlepšování a prohlubování týmové komunikace a výkonnosti.

V rámci týmového koučinku rozvine účastník tyto kompetence:

Navazování vztahů v týmu:

Znalosti důležité pro vytvoření autentické, vřelé, uvolněné komunikace pro efektivní i kreativní týmové vztahy a vztahy týmů s manažery Dále rozvoj dovednosti používat neurolingvistické programování při práci s týmem a v komunikaci zaměřené na řešení uvnitř týmu i se zákazníky

Zadání – kontrakt:

Tato část zahrnuje rozvoj schopnosti jasně definovat, co je potřeba pro rozvoj konkrétních týmových zadání a dohod u projektu tak, aby byly dosahovány požadované výsledky.

Koučovací smlouvy a profesní etika:

Tato část kurzu vnáší jeho účastníkům vhled a inspiraci k vytváření transparentních smluv mezi kouči a zadavateli, dále porozumění tomu, co je vhodné v dobře nastaveném koučovacím vztahu, včetně podrobností, které se týkají nastavení jednotlivých zodpovědností. Účastníci se učí, jak používat zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj při budování koučovacích dovedností.

Facilitace rozvojových procesů účastníků procesu a monitoring výsledků:

 1. Kladení otázek, které podporují motivaci, inspiraci, tvořivost a dosahování vytyčených cílů.
 2. Nastavení cílů s vysokým motivačním rámcem pro splnění.
 3. Alternativní procesy rozvoje myšlení z různých perspektiv.
 4.  Identifikace potřeb I priorit týmů.
 5. Podpora k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými týmy   zainteresovaných v projektech zejména ve vzájemné komunikaci, nastavování akcí a vytváření závazků.
 6. Rozvoj dovedností vest efektivně dialog.
 7. Učení se různorodým formátům týmového koučování

Modul 13.-14. Neurolingvistické programování

Miltonův model jazyka.

Vědomá práce s hlasem nejen v koučování.

Práce s metaforami a příběhy.

Navozování tranzových stavů.

Model SWITCH

Přerámcování nepříjemných vzpomínek

Přepis limbického otisku

 

PROČ SI VYBRAT TENTO KURZ?

Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.

Ovládnete způsoby, jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.

Budete umět pomoci svým klientům i sobě při vytváření láskyplných vztahů.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.

Jako vysoce kvalitní koučové se stanete součástí sítě koučů s CPC certifikací

Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců. Zažijete  praktickou názornost  výuky až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet  a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.

Po absolvování kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ můžete v naší škole koučování pokračovat  ve Vašem rozvíoji.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

  1. den.  11.10.2023 Praha

  2. den  25.10.20223 Praha

  On line lekce: 30.10.2023 17:00-18:30

  3. den  6.12.2023  Praha

  4.  den  20.12.2023  Praha

  On line lekce: 8.1.2024 17:00-18:30

  5.  den  10.1.2024 Praha

   6. den 24.1.2024 Praha

  On line lekce 29.1.2024 17:00-18:30

  7.  den 7.2.20234 Praha

  8.-9.den 11.-12.2.2024 Vztahový koučink

  On linelekce 19.2.2024 17:00-18:30

  10.-11. den 21.-22.3.2024 Praha Týmový koučink

  On line lekce: 8.4.2024 17:00-18:30

  12.- 13. den 18.-19.4.2024 Marketing v koučování

  On line lekce: 29.4.2024 17:00-18:30

  14.den  9.5.2024 Praha NLP v koučování 

  15.-16. den  23.-24.5.2024 Přepis limbického otisku, tranzové techniky a prvky transakční analýzy v koučování

  Prezenční výuky probíhají vždy :

  od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

  Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožníme absolvovat jej v náhradním termínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

  Lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15.

  Lektor: Tereza  Dewalt (dříve Dočkalová) a tým CW

  Život v CW

   

   

  Reference účastníků kurzu

   

   

  Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

  Mgr.Tereza Hesová

  Majitelka welness centra

   

   

  Více referencí

   OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

   *Povinné pole

   Fakturační údaje


    

    


   -


   CPC, certifikát