Co je koučink?

Koučink je vysoce efektivní a účinná metoda, která se stala v průběhu posledních deseti let běžnou součástí rozvojových programů v prosperujících společnostech na celém světě.  Je naprosto přirozené, že koučink využívají jednotlivci i týmy ke svému rozvoji. Koučink si našel svou silnou pozici skutečných profesionálů, u manažerů, podnikatelů, lídrů, sportovních trenérů stejně jako u rodičů, kteří chtějí rozvíjet potenciál svých dětí, koučink mají rádi i lidé, kteří chtějí pracovat na svých tématech v oblasti partnerských vztahů a také komunikace. Jak porozumět tomu, co koučink je a co není?  Jak zjistíte, kdo je kouč a jaké metody využívá?  Na tyto nejčastější dotazy se tady pokusím odpovědět.

Odkud koučink pochází?

Již v r. cca 470-399 př.n.l. Sókratés svým specifickým pojetím filozofie působil na společnost. Kladl jinak otázky a vedl své žáky k samostatnému uvažování a myšlení. Sókratův způsob kladení otázek se stal později základem pro otevřené otázky, které jsou v koučování silným nástrojem.

Co jsou otevřené otázky?

Otevřená otázka, která nenabízí dotazovanému žádné varianty. Tím podporuje dotazovaného, v případě koučinku koučovaného k hledání vlastních řešení s trvalou zkušeností, rozvíjí kreativitu a posouvá za hranice běžného myšlení.

Proč koučink právě v této době?

Všichni procházíme obdobím turbulentních změn. Tyto změny vyžadují velmi flexibilní chování i myšlení. K tomu je potřeba naplno zapojit plný potenciál každého z nás. To bývá často velmi obtížné, protože jsme zvyklí používat zažité způsoby myšlení a chování, které aplikujeme na vše ve vnějším světě. Informace vnímáme skrze vjemové filtry, které nám zjednoduší vnímání vjemů z vnějšího okolí. Na základě rychlé analýzy pak používáme zažité způsoby chování. Ty nám mohou prospívat, nebo nás mohou brzdit. Obzvlášť tam, kde chceme dosáhnout změn, nám staré vzorce chování a myšlení většinu nemohou nijak posloužit. V rámci koučování, kde kouč s klientem vytváří kreativní prostředí pro rozvoj nových myšlenkových map si koučovaný vytváří nové návyky a vzorce chování, které podporují realizaci nutných změn v pracovním i osobním životě. Velmi často se stává, že klasický rozvoj pracovníků ve smyslu naučení se naráží na své limity a zde je nutný individuální přístup. Od určité úrovně postavení zaměstnance/manažer, top manažer/, tak z pohledu vlivu na výsledky /kreativní pracovníci, specialisté/společnosti – se potřeba individuálního přístupu k rozvoji setkává s ekonomickou efektivností tohoto přístupu. V tomto bodu se velmi efektivními metody individuálního osobního rozvoje, mezi kterými je koučink velmi oblíbený.

Kde se koučink nejčastěji uplatňuje? 

Týmy i jednotlivci se volí koučink nejčastěji v těchto případech:

  • Pokud má být zaměstnanec povýšen a nebo ho čeká nějaká náročná výzva- uvedení produktu na trh, fůze apod.
  • Je potřeba zásadní zvýšení výkonnosti pro náročný projekt
  • V rámci osobního hodnocení byla zjištěna rozvojová potřeba. Např. zvládnutí dovedností týmové komunikace, řešení konfliktů, sebeovládání, rovnováha mezi pracovním a osobním životem apod.

V současnosti se koučink stal obrovsky hodnotným benefitem pro klíčové zaměstnance. V tomto ohledu koučink podporuje pocit spokojenosti a loajality zaměstnanců. Ti jej často využívají k řešení osobních témat, témat spojených se zvládáním stresu, zlepšování zdraví a fyzické kondice rozvoj sebedůvěry, karierní směřování atd.

Co je koučink?

Profesionální koučink je trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života.Mezinárodní federace koučů (International Coaching Federation

COACHINGWORLD a SVĚT KOUČINKU  jsou přední České koučovací společnosti  s celosvětovým působením  vychází z jednoduchých Ericksonovských princiopů, které se opírají o nejnovější vědecké poznatky z oblasti fungování lidského mozku. Je pro nás zřejmé, že dosahování změn v jakékoli oblasti vychází ze zlepšování kvality a pružnosti lidského myšlení.

Co koučink není:

Koučink není terapie a neměl by ji nahrazovat. V rámcin koučinku nelze řešit osobní problémy, koučink posouvá vpřed- neanalyzuje minulost. Koučink jednoduše řeší otázkuJAK? ne PROČ?

Koučink není náboženství ani filozofie. Není ani sadou instrukcí nebo pravidel pro život. Kouč je průvodce a jeho hlavním úkolem je pomoci koučovanému rozvinout konverzaci takovým způsobem, který bude podporovat jeho stanovené cíle.

Koučink není poradenství či konzultace.  Kouč nedává rady, podporuje klienta ve vhodnosti výběru způsobu myšlení v souladu se stanoveným cílem. Kouč Vás podporuje v tom, aby jste byl tou nejlepší možnou verzí svého já.

Koučink není mentorink. Mentorink je zaměřený na to dávat lidem rady na základě své zkušenosti. Kouč ke koučování a nepotřebuje konkrétní informace o klientově odborné oblasti. Mentorink bývá často úzce zaměřen na karierní rozvoj/ (např. jak uspět v nové funkci/. Koučink je daleko širší a je použitelný do jakékoli oblasti života. Koučink má více struktury nežli mentorování, což jsou například jasně definovaná sezení a cíle. Kouč je obvykle ochotný dávat klientovi výzvy a být k němu náročnější, než by to dělal mentor.

V posledních desetiletích se největší světové špičky v oblasti výzkumu rozvoje lidského potenciálu a neuroleadershipu shodují na tom, že realizace změn je mnohem těžší, než si myslíme. Realizace změn vyžaduje stálou pozornost a a nasazení pevné vůle. Setrvávání v ZÓNĚ BEZPEČÍ, neboli komfortní zóně je naprosto přirozeným vzorcem chování.  Jde o vzorec spojený se základní lidskou potřebou, kterou je bezpečí. Vše známé je bezpečné. Při stanovení nových cílů v jakékoli životní nebo pracovní oblasti je nutné ze ZÓNY BEZPEČÍ vystoupit a tady je koučink velmi hodnotným nástrojem.

Na co se nás často ptají zájemci o koučink a koučinkové kurzy? 

Mohu pracovat jako interní kouč po absolvování vašeho koučinkového kurzu?

Ano, naše kurzy koučinku jsou koncipovány tak, aby byl absolvent plně připraven na práci interního i externího kouče. Koučinkové kurzy jsou vhodné také pro personalisty, manažery, lídry, podnikatele a všechny, kdo vedou týmy nebo pracují s lidmi.

 Když se rozhodnu po absolvování vašeho koučinkového kurzu zavádět koučovací styl ve své firmě, získám u vás podporu?

 Pokud se po absolvování kurzu koučinku rozhodnete zavádět koučovací styl ve vaší organizaci, určitě vám rádi pomůžeme.

 Poskytujete po absolvování vašeho koučinkového kurzu vašim absolventům další podporu v jejich rozvoji?

 Ano poskytujeme. Formy podpory začínajících koučů jsou různé a odvíjejí se od potřeb konkrétního absolventa. Jsou možné individuální sezení s mentorem a nebo skupinová práce. Také po dobu jednoho roku pomáháme absolventům se získáváním klientů.

 Jak dlouho trvá vybudování úspěšné koučinkové kariery?

Pokud si dobře nastavíte všechny parametry vašeho koučinkového podnikání, můžeme se bavit o šesti měsících až jednom roce. S vytvářením marketingových strategií na míru vašemu podnikání vám rádi pomůžeme.