Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 605 551 115, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

co je koučink?Co je koučink?

Klíč o osobnímu i firemnímu rozvoji.

Koučink je vysoce efektivní cesta osobního  i profesního růstu, která pomáhá pochopit klientům současnou situaci, omezující vzorce chování a překonávat překážky. Práce kouče vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se o nejnovější poznatky z oblasti neurovědy. Kouč klientovi neradí, klient hledá v sobě vlastní odpovědi a řešení.Koučink se nezaměřuje pouze na povrchové řešení problémů, ale jde mnohem hlouběji. Koučink je  založen na přesvědčení, že každý člověk má v sobě vnitřní zdroje a schopnosti, díky kterým  muže dosáhnout úspěchu a naplnění v jakékoli životní oblasti. Vizí Coachingworldu je přinášet kvalitní a kompexní vzdělání v koučinku široké veřejnosti, tak aby jeho studenti uměli  prakticky používat v profesním i osobním životě. Těm kdo se rozhodnou pro studium v koučinku poskytovat nejlepší možné podmínky a podporu pro studium. Studium koučinku přináší mnoho výhod. Profesionální koučink je vysoce atraktivní obor, který se neustále dynamicky rozvíjí a nabízí budoucím koučům smysluplnou seberealizaci,ekonomckou stabilitu a díky moderním technologiim také svobodu s možností pracovat odkudkoli. Všem ostatním kdo pracují z lidmi přináší studium koučinku zásadní zefektivnění práce s lidmi, jejich vedení, zvyšování výkonnosti a trvale udržitelný  náskok před konkurencí. Všem ostatním přináší studium koučinku lepší porozumění sobě i ostatním, zlepšení a zkvalitnění vztahů, více času na sebe, rodinu i koníčky. Ve škole se všichni naučíme celou řadu vědomostí, ale co se neučí je porozumění sobě, komunikace a sebevyjádření. I tyto prakticky klíčově důležité dovednosti je možné získat studiem koučinku.

Jak si vybrat vhodný kurz koučinku:

Akreditace jako záruka kvality

Volba nejvhodnějšího kurzu koučování je doopravdy velmi individuální záležitostí. Akreditace MŠMT by měla být neoddiskutovatelnou samozřejmostí. Tento status garantuje účastníkovi kurzu koučinku velmi vysoký standart kvality jak kurzu tak lektorského týmu. Lektoři musí splňovat kvalifikační předpoklady a mít dostatečné praktické zkušenosti, které si dotazem můžete ověřit.

Praktické zaměření kurzu

Při výběru  kurzu je dobré se ujasnit priority, akreditace a certifikace jsou samozřejmě známkou kvality. Každopádně jedním z klíčových faktorů by měl být Váš požadavek. Chcete umět používat koučink v praxi? Pokud ano, ověřte si kolik živých nácviků a praktických cvičení kurz zahrnuje. Pokud plánujete dráhu profesionálního kouče, tak je dobré se zeptat také na to, jestli kurz zahrnuje informace spojené s budováním značky kouče a informace z oblasti marketingu.

Platby

Zjistěte si , jestli obnos, který za kurz zaplatíte je finální částka , nebo jestli se certifikace hradí zvlášť, případně jestli jsou nějaké další náklady spojené s kurzem/ například úhrady za mentorink, členské poplatky atd./.

Výběr metody

Každý hledá pro svůj rozvoj jiné metody a obory. Můžete vybírat z bohaté nabídky. Vezměte prosím v potaz jaké oblasti koučinku se chcete věnovat. Láká Vás ŽIVOTNÍ KOUČOVÁNÍ, nebo chcete působit v BUSINESSOVÉM a obchodním světě? Hledáte základní kurz pro to,aby jste mohli koučování používat ve své profesi manažera, personalisty… Pokud stojíte o komplexnost pak si zjistěte, jaké koučovací styly a obory Vám kurz koučinku poskytne/ Vztahový koučink, týmový koučink apod./ My v CW  máme rádi ERICKSONOVSKÝ STYL, je nám blízký a máme s ním velmi dobré zkušenosti i výsledky.

Dalším klíčovým faktorem pro výběr Vašeho vzdělání v koučinku by měla být praktická stránka kurzu. Koučinkovou praxi totiž teorii nedoženete optimum je 80%. Chcete v průběhu kurzu získávat zpětnou vazbu? Zjistěte si jakou podporu v průběhu kurzu získáte.

Velikost skupiny.

Zjistěte si jak velké jsou studijní skupiny. Každému vyhovuje něco jiného pokud máte rádi individuálnější přístup ideální je počet 8-12 účastníků.

Mějte na paměti své cíle.

Zamyslete se nad tím,jaké konkrétní dovedosti chcte prohloubit nebo získat a k jakému cíli chcete kurz koučinku využít.Velmi užitečné je, budete-li moci na absolvovaný kurz či program dále navázat. Buď dalším, který prohloubí znalosti a zvýší úroveň vašich schopností, a nebo nadstavbou specializovanou na určitou oblast, například koučink týmů, vztahový koučink, transformační koučink, manažerský koučink..

Časová náročnost.

Většina lidí absolvuje koučinkové  kurzy při zaměstnání, a tak potřebují kombinovat kvalitu s časovou dostupností. Interaktivní prezenční část a a praktický nácvik je dobré kombinovat s on line sekáními. I zde je dobré se zamyslet nad tím, jaká forma studia Vám vyhovuje a jaké jsou Vaše časové možnosti. Ujistěte se , že  vámi vybraná škola koučování má dostatečně profesionální technické zázemí, a také do jaké míry je schopna se přizpůsobit mimořádným podmínkám , tak aby byla zachována kvalita výuky.

O celkové úrovni kurzu koučink vám  hodně napoví i vlastní školicí centrum a studijní materiály.

Reference

Reference jsou vždy cenné,  ovšem ne každý z Vašich blízkých je ochotný je sdílet. Koučink je přeci jen velmi intmní záležiost.

Dobré je navštívit školu koučování v rámci ukázkové hodiny v reálně probíhajícím kurzu koučinku, o přestávce u kávy se doptat nejen lektora ale i účastníků.

Získejte mezinárodně uznávanou certifikaci CPC s COACHINGWORLDEM.

Chcete se stát inspirativním koučem a ovlivňovat pozitivní změny ve světě? S CoachingWorld, jako hlavním poskytovatelem koučinkového vzdělání na Českém a Evropském trhu , můžete udělat první krok k transformaci  své profesní i osobní cesty.

Proč vybrat Coaching World?

Mezinárodní uznání:Naše certifikace jsou respektovány po celém světě, což vám otevírá dveře k mezinárodní koučinkové kariéře.

Zkušení lektoři:Věnovat se Vám budou skutečně kvalifikovaní odborníci- nejlepší v oboru. Naši lektoři nabízejí vědomosti a zkušenosti, které vám pomohou stát se špičkovým koučem.

Praktický přístup:Kurzy jsou navrženy tak, aby kombinovaly teorii s praxí/ 80% praxe/, tak abyste získali skutečné dovednosti potřebné pro úspěšnou koučinkovou

Co Vám jako škola  koučinku nabízíme:

Různorodost programů:Od základních až po pokročilé kurzy, najdete program, který odpovídá vašim cílům a potřebám.

Podpora a komunita:Získejte přístup ke komunitě koučů a neustálou podporu, abyste se motivovali a propojili.

Osobní rozvoj:Naše kurzy  koučinku nejen rozvíjejí vaše koučovací dovednosti, ale i váš osobní růst

Pozitivní zkušenosti začínajících koučů:
Koučink se stává stále populárnějším prostředkem pro dosahování osobního a profesního rozvoje. Jeho účinnost a přínosy jsou široce uznávané, což je patrné i z pozitivních reakcí začínajících studentů na koučinkové kurzy. Pro mnohé z nich je to nový zážitek, a mnozí přicházejí s různými očekáváními. Nicméně, první zkušenosti s koučinkem často přinášejí vhledy, která mohou studenty příjemně překvapit.
Jedním z nejčastějších pozitivních překvapení je intenzita osobního růstu a uvědomění si vlastního potenciálu. Mnozí studenti se koučinkem poprvé setkávají v rámci kurzů, které nabízejí prostor pro reflexi, sebepoznání a stanovení cílů. Zjistit, že mají možnost prozkoumat své vnitřní motivace, překonat překážky a dosáhnout svých snů, může být pro mnohé z nich osvobozující.
Dalším a poměrně zásadním překvapením je pro začínající kouče uvědomění, že zvládnutí koučovacích dovedností je poměrně snadné a dovednosti si lze osvojit jednoduchým a inspirativním přístupem našich ternérů. Do našich kurzů koučinku vnáší náš tým profesionalitu, lehkost, kreativitu i hravost. Tím se stává učební proces v naší škole koučinku jednoduchý. Naše zkušenosti říkají, že očekávání něčeho kdoví jak náročného má kořeny často v raném dětství a nebo z doby studia, kdy učení bylo pro mnohé z nás opravdu náročné, naše školství nás totiž naučilo, že na všem důležitém se musí tvrdě dřít, a bohu žel se velmi často stává, že při tvrdé dřině nám uniká skutečná podstata učení i jeho smysl.
Prožívat proces růstu a vidět své úspěchy na vlastní oči může být pro mnohé studenty velmi povzbuzující a motivující.
Celkově lze říci, že první zkušenosti s koučinkem mohou být pro začínající studenty plné překvapení. Od objevování vlastního potenciálu a síly komunity až po nové perspektivy a radost z osobního růstu, koučink může otevřít dveře k novým možnostem a inspiraci pro budoucnost.

Několik klíčových přínosů koučinku pro HR a personalisty:

Zlepšení meziosobních  dovedností:Koučování podporuje rozvoj lepších meziosobních dovedností, což je klíčové pro budování vztahů s kolegy, klienty a týmem. To může vést k lepšímu týmovému duchu a produktivitě.

Rozvoj komunikačních dovedností:V rámci koučování mohou personalisté a HR specialisté zdokonalit své schopnosti v oblasti aktivního naslouchání, postavení otázek a efektivního vyjadřování názoru.

Lepší manažerské Schopnosti a rozhodování:Koučování může pomoci v rozvoji manažerských dovedností, jako je plánování, organizace, delegování a řešení problémů, což může vést k efektivnějšímu vedení týmu.

Zvládání stresu a pohoda:Personalisté a HR specialisté často čelí vysokému stresu a tlaku v důsledku náročných situací, jako jsou řešení konfliktů, rekrutace klíčových pozic a řízení změn. Koučování může pomoci při zvládání stresu a podpoře celkového pohodlí a pohody.

Zlepšení rozhodovacích procesů:Koučování může pomoci v procesu kritického myšlení a rozhodování, což je klíčové pro personalisty a HR odborníky při výběru a hodnocení zaměstnanců.

Posílení strategického přístupu:Personalisté a HR specialisté mohou využít koučování k rozvoji schopnosti strategického myšlení a plánování, což jim pomáhá lépe přispívat k dlouhodobým cílům organizace.

Podpora Profesionálního Rozvoje:Koučování může pomoci personalistům a HR specialistům při identifikaci a dosažení svých profesních cílů a ambicí.

Rozvoj Empatie a Porozumění:Koučování může pomoci v rozvoji schopnosti empatie a porozumění, což je klíčové pro úspěšné řízení lidí a vytváření inkluzivního pracovního prostředí.

Zlepšení výsledků a produktivity:Celkově může koučování pomoci personalistům a HR odborníkům v dosahování lepších výsledků, zvýšení produktivity a posílení jejich přínosu pro organizaci.

Výhody koučinku pro manažery:

Osobní rozvoj:Koučink umožňuje manažerům prozkoumat a porozumět svým silným stránkám a slabostem. Tímto způsobem lze identifikovat oblasti, na kterých je třeba pracovat, dosáhnout svého osobního a profesního růstu.

Lepší vedení týmu:Koučink umožňuje manažerům zdokonalit své dovednosti vedení. Pomáhá jim lépe porozumět svému týmu, efektivněji komunikovat a motivovat své členy. Tím výrazně zvyšuje výkonnost týmu a dosahování společných cílů.

Řízení stresu a tlaku:Manažeři často trpí vysokým tlakem a stresem, což může negativně ovlivňovat jejich výkon a zdraví. Koučink poskytuje nástroje a strategie pro zvládání stresových situací a rozhodování v náročných podmínkách.

Rozvoj komunikačních dovedností:Komunikace je klíčovým aspektem úspěšného managementu. Koučink umožňuje manažerům zdokonalit své komunikační dovednosti, což vede k lepšímu dorozumívání s týmem, nadřízenými a kolegy.

Lepe strukturované cíle a plány:Koučink pomáhá manažerům definovat jasné a realistické cíle a plány, což jim umožňuje lépe zaměřit se na důležité úkoly a vyhnout se rozptýlené pozornosti.

Řízení konfliktů:V každém pracovním prostředí mohou vznikat konflikty. Koučink poskytuje manažerům dovednosti a techniky, jak tyto konflikty řešit konstruktivně a vytvářet harmonické pracovní prostředí.Díky koučinku manažeři Zvyšují větší sebeuvědomění a sebevědomí, což vede k lepšímu rozhodnutí a vedení.

Inovace a kreativita: Koučink podporuje manažery v rozvíjení své kreativní stránky a nalézání nových inovativních řešení pro firemní výzvy.

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem:Manažeři často mají náročné pracovní povinnosti, což může negativně ovlivňovat jejich osobní život. Koučink pomáhá nalézt rovnováhu mezi prací a osobním životem, což zlepšuje jejich celkovou životní spokojenost.

Zvýšení produktivity:Díky zlepšenému sebevědomí, schopnosti řízení a komunikace a efektivnějšímu řešení problémů se manažeři stávají produktivnějšími a přispívají tak ke zlepšení výkonnosti celé organizace.

Koučink má mnoho dalších přínosů a může se stát klíčovým nástrojem pro manažery, kteří chtějí dosáhnout osobního růstu a úspěchu ve svém profesním životě.

Přínosy týmového koučinku:

Týmový kouč je cenný nástroj pro zlepšení a rozvoj týmů. Přináší řadu výhod může pozitivně ovlivnit výkonnost a produkty týmu. Zde jsou některé přínosů týmového koučinku:

Zlepšujte komunikaci :Týmový kouč podporuje otevřenou a efektivní komunikaci mezi členy týmu. Kouč vede tým k poslouchání a respektování názorů ostatních, což vede k lepšímu porozumění a vyřešení konfliktů.

Posiluje spolupráci:Koučink pomáhá týmu lépe pochopit své silné stránky a oblast, ve kterých můžete potřebovat podporu. Tým se vytváří důvěra a spolupráce mezi členy týmu, což má pozitivní vliv na celkovou výkonnost.

Rozvíjí vedení:Týmový kouč může pomoci identifikovat a potenciálního lídra v týmu. Kouč společně s týmem může pracovat na rozvoji jejich schopností řídit a inspirovat ostatní.

Podporuje výkonnost:Pomocí koučinkových techniků můžete zlepšit svou výkonnost a dosahovat cílů efektivněji. Koučink přináší nové perspektivy a strategie, které tým může aplikovat ve své práci.

Řeší konflikty:Týmový koučink umožňuje otevřeně diskutovat o problémech a konfliktech v týmu a hledat konstruktivní řešení. Pomáhá snižovat napětí a zlepšovat atmosféru v týmu.

Posiluje sebedůvěru:Díky úspěchům, kterých tým dosáhl díky koučinku, roste sebedůvěra u jednotlivých členů týmu i celého týmu jako celek. To může vést ke zvýšení motivace a odhodlání dosahovat dalších cílů.

Zvyšuje angažovanost:Týmový kouč umožňuje, aby se členové cítili, že jsou aktivně zapojeni do procesu rozhodování a dosahování cílů. To vede k vyšší angažovanosti a odpovědnosti za dosahování výsledků.

Zlepšuje řešení problémů:Koučink podporuje tým v hledání nových a inovativních způsobů řešení problémů. Tým se učí efektivněji identifikovat a analyzovat problémy a hledat vhodné řešení.

Celkově lze říci, že týmový koučink má potenciál výrazně zvýšit výkonnost a spokojenost týmu a vést k dosažení vyšších úrovní úspěšnosti a efektivity ve výkonu práce.

Přínosy vztahového koučinku:

Vztahový koučink je specifickým typem koučinku zaměřeného na rozvoj a zlepšení vztahů mezi jednotlivci, například partnerských vztahů, vztahů v rodině, vztahů mezi kolegy nebo přáteli. Tento typ koučinku přináší mnoho přínosů, které mohou pozitivně ovlivnit kvalitu vztahů a spokojenost účastníků. Zde jsou některé z hlavních přínosů vztahového koučinku:

Lepší porozumění:Vztahový koučink pomáhá jednotlivcům lépe rozumět sobě navzájem. Pomocí různých koučinkových technik zvyšuje schopnost empatie a soucitu, což umožňuje lépe vnímat pocity, potřeby a perspektivy druhé osoby.

Zlepšujte komunikaci:Efektivní komunikace je klíčem ke zdravým vztahům. Vztahový koučink pomáhá identifikovat a odstranit komunikační bariéry, učí komunikační dovednosti a podporuje otevřenou a respektující komunikaci.

Řeší konflikty:Každý vztah se občas potýká s konflikty a neshodami. Vztahový koučink poskytuje bezpečné prostředí pro řešení konfliktů a učí konstruktivním způsobům, jak s nimi pracovat a hledat společná řešení.

Posiluje důvěru:Důvěra je základem každého zdravého vztahu. Vztahový koučink podporuje budování důvěry mezi jednotlivci tím, že podporuje otevřenost, upřímnost a respekt.

Rozvíjí sebeuvědomění:Vztahový koučink pomáhá jednotlivcům lépe pochopit sami sebe, své potřeby, hodnoty a očekávání. Tím se zvyšuje svou schopnost vytvářet zdravé vztahy a řešit problémy.

Podporuje osobní růst:Vztahový kouč může přispět k osobnímu růstu a rozvoji jednotlivců, což má pozitivní vliv na jejich vztahy s ostatními. Dokážete překonat vlastní omezení a růst jako osoba.

Zlepšuje spokojenost:Zlepšení vztahů a lepší porozumění sami sobě a druhá věda k vyšší spokojenosti v osobním životě i pracovním prostředí.

Posiluje empatické dovednosti:Empatie je klíčem k hlubokým  a smysluplným vztahům. Vztahový koučink posiluje empatické dovednosti, které zlepšují komunikaci a vztahy mezi jednotlivci.

Celkově lze říci, že vztahový koučink má potenciál prohlubovat a zlepšovat vztahy mezi lidmi, což má pozitivní vliv na jejich osobní a profesní život. Pomáhá vytvářet zdravější, harmoničtější a podpůrnější vztahy, které mohou přinést radost a spokojenost do života účastníků.

Koučink: Klíč k Osobnímu i Firemnímu Rozvoji

Pro manažery a top manažery je klíčové mít jasnou vizi nejen pro svůj osobní rozvoj, ale i pro úspěch své firmy. Vize funguje jako kompas, který směřuje k dosažení cílů a plnění očekávání. Zde se nabízí důležitost jak osobní, tak i firemní vize a role, kterou zde sehrává koučink.

Role koučinku při definování a realizaci osobní i firemní vize:

Osobní vize:

Mít osobní vizi je základem pro manažery. Jedná se o jasnou představu o tom, kým chcete být a co chcete dosáhnout v profesním i osobním životě. Bez osobní vize můžeme ztratit směr a účel, což může vést k nedostatku motivace a nejasnostem v rozhodování. Koučink může být užitečným nástrojem pro vytváření a naplňování osobní vize tím, že pomáhá identifikovat silné stránky, cíle a kroky potřebné k dosažení úspěchu.

Firemní vize:

Stejně tak jako osobní vize, i firemní vize je nezbytná pro úspěch firmy. Definuje její směr, hodnoty a dlouhodobé cíle. Manažeři jsou nositeli, kteří by měli tuto vizi sdílet se svými týmy a vést je k dosažení společných cílů. Koučink může pomoci manažerům při utváření a implementaci firemní vize, a tím posílit angažovanost týmu a zlepšit výsledky.

Jak koučink přispívá k vytvoření a naplnění vizí:

  1. Jasné pochopení hodnot a cílů: Koučink pomáhá manažerům pochopit své hodnoty a cíle, což je základ pro formulaci osobní i firemní vize.
  2. Rozvoj strategií a plánů: Koučink podporuje vytváření strategií a plánů pro dosažení stanovených cílů a naplnění vizí.
  3. Poskytování objektivní zpětné vazby: Kouč může poskytnout objektivní zpětnou vazbu, která pomůže manažerům lépe porozumět svým silným stránkám a oblastem, na kterých je třeba pracovat.
  4. Podpora překonávání překážek: Koučink pomáhá manažerům překonávat překážky a vytvářet strategie pro zvládání výzev na cestě k dosažení cílů.

Koučink je tedy vysoce ceněným aefektivním nástrojem pro manažery a top manažery jak při formulaci a naplnění jejich osobních vizí, tak i při vedení firemních týmů k dosažení společných cílů. Je to investice do sebe sama a do úspěchu firmy, který nejenže posiluje individuální výkonnost, ale také přispívá k celkovému růstu a rozvoji organizace.

Když rodič koučuje a umí to:

Studium koučinku pro výchovu dětí přináší mnoho konkrétních nástrojů a dovedností, které mohou rodiče pomoci vytvářet pozitivní a podporující prostředí pro své děti, a tím přispívat k jejich zdravému a harmonickému rozvoji.

Lepší komunikace: kurz CELOSTNÍ KOUČINK vyučuje efektivní komunikační dovednosti, což je klíčové pro vytvoření otevřeného a důvěrného vztahu s dítětem. Rodiče, kteří umí dobře komunikovat, jsou schopni lépe porozumět potřebám a přání dítěte.

Posílení sebedůvěry: Studium koučinku rodičům umožňuje rozpoznat a podpořit sílu a kladné vlastnosti svých dětí. To vede k vyšší sebedůvěře a lepšímu sebepojetí u dítěte.

Rozvoj empatie: Koučink podporuje schopnost vcítit se do pohledu druhého a chápat jeho pocity a potřeby. Rodiče, kteří jsou empatičtí, jsou schopni lépe rozumět emocím svých dětí a reagovat na ně vhodným způsobem.

Racionální rozhodování: Studium koučinku poskytuje nástroje pro racionální a uvážlivé rozhodování. To může pomoci rodičům v situacích, kdy je potřeba nalézt nejlepší řešení pro výchovu dítěte.

Podpora nezávislosti: Koučink pomáhá rodičům s dovednostmi, které podporují nezávislost a samostatnost dítěte. To je důležité pro jeho celkový rozvoj.

Řešení konfliktů: Koučink učí techniky řešení konfliktů a vyjednávání, což může vést k harmoničtějším vztahům mezi rodiči a dítětem.

Podpora individuálního rozvoje: Studium koučinku pomáhá rodičům identifikovat a individuálně podporovat potenciál a zájmy dítěte. To může vést k většímu úspěchu osobnímu a akademickému.

Snížení stresu a frustrace: Získané dovednosti v oblasti koučinku mohou pomoci rodičům lépe zvládat stresové situace a minimalizovat frustraci v průběhu výchovy.

Posílení vztahu s dítětem: Díky koučinku mohou rodiče lépe pochopit potřeby svého dítěte a zajistit tak hlubší a respektováníhodný vztah.

Vytvoření harmonické rodiny: S využitím koučinkových technik mohou rodiče vést harmonické rodinné prostředí, ve kterém se dítě cítí podporováno, milováno a respektováno.

Historie koučinku:

Počátky koučinku lze najít už ve starověkém Řecku, kde se filozofové jako Sókratés a Platón zabývali otázkou sebeuvědomění a rozvoje lidského potenciálu. Sókratés využíval metodu kladení otázek, aby přivedl svého posluchače k ​​hlubšímu pochopení sebe sama a svého jednání. Tuto formu otázek a sebereflexe lze považovat za předchůdce moderního koučinku.

Další milník v historii koučinku představuje vznik psychologie v 19. a 20. století. Sigmund Freud, Carl Jung a další přední psychologové se zaměřovali na studium lidského chování a myšlení. Jejich práce a dopady následující generace terapeutů poradců, kteří začali využívat rozhovory a otázky k pomoci klientům překonávat osobní obtíže a dosahovat cíle.

Rozvoj koučinku jako samostatné profesní disciplíny nastal v 20. století. Na přelomu 60. a 70. let se objevilo více teorií a metodik, které se zaměřovaly na podporu rozvoje potenciálu jednotlivců. Thomas Leonard, uznávaný za zakladatele moderního koučinku, rozvinul metodu životního koučinku. Jeho přístup zdůrazňoval osobní odpovědnost klienta za vlastní život a využití jeho schopností k dosažení cílů.

V 90. letech 20. století se koučink rozšířil do podnikatelského prostředí. Manažeři a podnikatelé si uvědomili potenciál koučinku při podpoře jejich profesního růstu a růstu. Koučování ve firemním prostředí se stalo běžnou praxí a přináší výrazné výsledky v oblasti, produktivity a osobního rozvoje výkonnosti zaměstnanců.

V současné době je koučink rozšířen nejen ve firemním prostředí, ale také v různých oblastech osobního života.