Coachingworld, logo

Celostní koučink – KOMBINOVANÁ FORMA

Kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaciiACC, PCC u ICF Global. Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK s akreditací MŠMT je vysoce kvalitní a komplexní kurz koučinku rozložený do 10 ti on line lekcí a 6 ti dnů prezenčního studia. Kurz je určený všem, kdo pracují s lidmi a chtějí se naučit prakticky používat koučování jako profesní nástroj. Kurz se pírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a Ericksonovský přístup. Celostní koučink je obsahově nejbohatší a nejkomplexnější kurz koučinku na českém trhu a v Evropě s nejvyšším možným počtem praktických ukázek, nácviků a případových studií. Kurz celostní koučink si klade za cíl přiblížit a předat jeho účastníkům koučink jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin a zajistit nejlepší možné podmínky pro praktický nácvik jednotlivých koučovacích stylů.

Termín: 21.02.2023 – Květen 2023

Kurzovné: 49 500,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Kurzovné zahrnje práci a čas lektora, výukové prostory, rozsáhlé studijní manuály v elektronické podobě- 4 prezentace, každá cca 140 listů

Při objednávce a úhradě kurzovného do 03.02.2023 je cena kurzu stanovena na 42 000,- Kč

Aktuální počet volných míst 4.

Coachingworld, logo

Celostní koučink – PRAHA- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku. 12 dnů interaktivní prezenční formy studia zahrnuje bohatý arzenál koučovacích postupů, nástrojů a technik. Kurz je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem, 80% praktických nácviků a případových studií. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a respektuje Ericksonovský přístup. Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem.

Termín: 22.02.2023 – říjen 2023

Kurzovné: 49 500,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Dárek ke kurzu dvoudenní kurz family coaching a koučování vztahů.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 03.02.2023 je cena kurzu stanovena na 39 990,- Kč

Poslední 2 volná místa v tomto kurzu.

Coachingworld, logo

Novinka- Profesionální kouč- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

PROFESIONÁLNÍ KOUČ je obsahově nejbohatší a nejkomplexnější kurz koučinku v České republice s podporou mentorů po celou dobu trvání kurzu i po jeho skončení. Kurz koučinku akreditovaný MŠMT a certifikací CPC. Postupy, nástroje a techniky, které zahrnuje tento kurz koučinku, v praxi používá nyní více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě ve společnostech jako jsou Apple, Microsoftt, Google a další. Jde o jedinečné know how, propojitelné s každodenními manažerskými postupy. Procesy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi.

Termín: 22.02.2023 – prosinec 2023

Kurzovné: 120 000,- Kč

Rezervační záloha:40 000,- Kč

Při objednávce a úhradě kurzovného do 10.02.2023 je cena kurzu stanovena na 103 000,- Kč

Poslední 3 volná místa v tomto kurzu.

Coachingworld, logo

Vnitřní dítě a přepis limbického otisku ve výsledkově orientovaném koučování.

Jednodenní kurz VNITŘNÍ DÍTĚ A PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU je určen všem lektorům, terapeutům, koučům, poradcům, pedagogům a vedoucím pracovníkům, kteří chtějí obohatit svou práci o nové techniky a postupy podporující klienty v dosahování jejich cílů zejména v oblasti seberealizace, kreativity, učení, finančních přesvědčení a partnerských vztahů. Vnitřní dítě je zdroj hravosti, kreativity, zvídavosti a radosti v nás, pomáhá nám v osobním růstu, poznání a objevování světa, vede nás k úžasu a nadšení. Zraněné vnitřní dítě je pak ta část našeho já, která se většinou v důsledku nezpracovaných zranění a traumat, prožitých v dětství, odštěpila od naší vědomé části psýchy. Zraněné vnitřní dítě “dřímá” v našem podvědomí a “kazí” při každé příležitosti náš dospělý vztah k okolí. Výsledkově orientované koučování využívá jemné techniky a přístupy, jak se s touto částí naší osobnosti spojit a zapojit ji do hry, jak probudit tvořivost, životní nadšení a radost.

Termín: 09.03.2023 – 9.3.2023

Kurzovné: 5 800,- Kč

Rezervační záloha:1 800,- Kč

Pro účast v tomto kurzu nepotřebujete žádné předchozí vzdělání v koučinku.

Coachingworld, logo

Celostní koučink – PRAHA- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku. 12 dnů interaktivní prezenční formy studia zahrnuje bohatý arzenál koučovacích postupů, nástrojů a technik. Kurz je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem, 80% praktických nácviků a případových studií. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a respektuje Ericksonovský přístup. Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem.

Termín: 16.03.2023 – Září 2023

Kurzovné: 49 500,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení. Dárek ke kurzu dvoudenní kurz koučování vztahů a family coaching.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 03.02.2023 je cena kurzu stanovena na 39 990,- Kč

V kurzu je jedno místo promaminku na RD, nebo studenta VŠ za zvýhodněnpu cenu 26 000,-.

Coachingworld, logo

ARTEKOUČINK

Artekoučink je prakticky zaměřený jednodenní kurz určený všem koučům, terapeutům, psychologům, manažerům a lídrům, kteří chtějí proniknout domistrovské hry práce s artefakty a symboly a prohloubit u sebe i svých klientů nebo členů týmů potenciál kreativity a inovace.

Termín: 17.03.2023 –

Kurzovné: 5 800,- Kč

Rezervační záloha:1 800,- Kč

Pro účast v tomto kurzu nepotřebujete žádné předchozí vzdělání v koučinku.

Coachingworld, logo

Celostní koučink – KOMBINOVANÁ FORMA

Kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global. Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK s akreditací MŠMT je vysoce kvalitní a komplexní kurz koučinku rozložený do 10 ti on line lekcí a 6 ti dnů prezenčního studia. Kurz je určený všem, kdo pracují s lidmi a chtějí se naučit prakticky používat koučování při práci s lidmi. Kurz je velmi efektivní a časově nenáročný.Procesy zakožené na vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku uplatní v praxi manažeři, personalisté a HR, lektoři, terapeuti, psychoterapeuti a psychologové. Ocení jej také ti, kdo se chtějí naučit sebe koučování.

Termín: 20.03.2023 – Září 2023

Kurzovné: 55 000,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 08.02.2023 je cena kurzu stanovena na 44 000,- Kč

V tomto kurzu je jedno místo pro maminku na RD, nebo studenta VŠ za zvýhodněnou cenu 26 000,-.

Coachingworld, logo

Celostní koučink – PRAHA- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku. 12 dnů interaktivní prezenční formy studia zahrnuje bohatý arzenál koučovacích postupů, nástrojů a technik. Kurz je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem, 80% praktických nácviků a případových studií. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a respektuje Ericksonovský přístup. Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem.

Termín: 21.04.2023 – říjen 2023

Kurzovné: 49 500,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Dárek ke kurzu dvoudenní kurz family coaching a koučování vztahů.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 10.02.2023 je cena kurzu stanovena na 39 990,- Kč

V kurzu je jedno místo promaminku na RD, nebo studenta VŠ za zvýhodněnpu cenu 26 000,-.

Coachingworld, logo

Novinka-Profesionální kouč- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

PROFESIONÁLNÍ KOUČ je obsahově nejbohatší a nejkomplexnější kurz koučinku v České republice s podporou mentorů po celou dobu trvání kurzu i po jeho skončení. Kurz koučinku akreditovaný MŠMT a certifikací CPC. Postupy, nástroje a techniky, které zahrnuje tento kurz koučinku, v praxi používá nyní více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě ve společnostech jako jsou Apple, Microsoftt, Google a další. Jde o jedinečné know how, propojitelné s každodenními manažerskými postupy. Procesy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi.

Termín: 21.04.2023 – Leden 2024

Kurzovné: 120 000,- Kč

Rezervační záloha:40 000,- Kč

Kurzovné je osvobozeno od DPH

Při objednávce a úhradě kurzovného do 10.02.2023 je cena kurzu stanovena na 103 000,- Kč

Coachingworld, logo

Celostní koučink – PRAHA- Kurz s možností pokračovat k získání ACC nebo PPC u ICF Global.

Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku. 10 dnů interaktivní prezenční formy studia zahrnuje bohatý arzenál koučovacích postupů, nástrojů a technik. Kurz je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem, 80% praktických nácviků a případových studií. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a respektuje Ericksonovský přístup. Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem.

Termín: 06.06.2023 – Září 2023

Kurzovné: 55 000,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Dárek ke kurzu dvoudenní kurz vztahový koučink a family coaching.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 15.03.2023 je cena kurzu stanovena na 44 000,- Kč

Coachingworld, logo

NLP Akademie – PRAHA

NLP Akademie pro veřejnost je 8 denní certifikovaný kurz neurolingvistického programování. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se onejnovější vědecké poznatky v oblasti rozvoje lidského potenciálu a neuroleadershipu. Základními pilíři tohoto programu jsou vědomosti předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování, zejména Richarda Bandlera a roberta Diltse. Oceni jej profesionálové, kteří pracují s lidmi, manažeři, lídři, podnikatelé a obchodníci. Dále lektoři, terapeuti, koučové a poradci.

Termín: 21.09.2023 – Leden 2024

Kurzovné: 55 000,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

K tomuto kurzu nejsou nutné předchozí zkušenosti s koučováním a ani NLP.

Coachingworld, logo

NOVINKA-Profesionální koučink

Kurz koučinu akreditovaný MŠMT a certifikací CPC. Nejkomplexnější kurz koučinku v České republice s podporou mentorů po celou dobu kurzu. exkluzivně s Terezou Dewalt- autorkou a hlavní trenérkou kurzu. Postupy, které zahrnuje tento kurz koučinku, v praxi používá nyní více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě ve společnostech jako jsou Apple, MIcrosofi, Google a řada dalších. Procesy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi.

Termín: 11.10.2023 – Květen 2024

Kurzovné: 136 000,- Kč

Rezervační záloha:40 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení.

Coachingworld, logo

Celostní koučink – BRNO

Kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global. Know-how kurzu CELOSTNÍ KOUČINK akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučinku. 10 dnů interaktivní prezenční formy studia zahrnuje bohatý arzenál koučovacích postupů, nástrojů a technik. Kurz je orientován na získávání praktických zkušeností s koučinkem, 80% praktických nácviků a případových studií. Kurz CELOSTNÍ KOUČINK se opírá o pilíře výsledkově orientovaného a transpersonálního Whitmorovského stylu koučinku a respektuje Ericksonovský přístup. Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem.

Termín: 18.10.2023 – Březen 2024

Kurzovné: 56 000,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 30.06.2023 je cena kurzu stanovena na 44 000,- Kč

Dárek ke kurzu jednodenní kurz Family coaching a koučování vztahů.

Coachingworld, logo

NLP Akademie – PRAHA

NLP Akademie pro veřejnost je 8 denní certifikovaný kurz neurolingvistického programování. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se onejnovější vědecké poznatky v oblasti rozvoje lidského potenciálu a neuroleadershipu. Základními pilíři tohoto programu jsou vědomosti předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování, zejména Richarda Bandlera a roberta Diltse. Oceni jej profesionálové, kteří pracují s lidmi, manažeři, lídři, podnikatelé a obchodníci. Dále lektoři, terapeuti, koučové a poradci.

Termín: 25.01.2024 – Květen 2024

Kurzovné: 55 000,- Kč

Rezervační záloha:20 000,- Kč