Zaškrtnutím pole formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Coachingworld s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů.

Vyplněním a následným potvrzením přihlášky na akci společnosti Coachingworld s.r.o., ve které klient uvádí své osobní údaje, klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze  Coachingworld s.r.o.. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů.