Celostní koučink – CW. Kurz akreditovaný MŠMT  s certifikací CPCA- Advanced.

CPC, certifikát

Celostní koučink CW svým obsahem unikátní a jediný kurz koučinku v ČR, který nabízí nejvyšší možnou komplexnost, co do způsobů práce s klienty, vztahový i týmový koučink v jednom balíčku. Hlavními pilíři pro vznik tohoto koučovacího kurzu jsou práce Miltona Ericksona, Sira Johna Whitmora, Roberta Diltse. Jeho autorka Tereza Dewalt  propojuje v tomto kurzu klasickou výkonnostně orientovanou klasiku koučování se svými bohatými zkušenostmi s koučinkem a práci s lidským potenciálem. Celý kurz tvoří moderní, jednoduchý, přehledný a snadno uchopitelný set nástrojů vhodných pro koučink v jakékoli oblasti.

Kurz celostní koučink si klade za cíl přiblížit a předat jeho účastníkům koučink jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin a zajistit nejlepší možné podmínky pro praktický nácvik jednotlivých koučovacích stylů.

14 dnů akreditovaného prezenčního studia zahrnuje bohaté portfolio koučovacích nástrojů, stylů a postupů aplikovatelných v koučovací praxi, manažerském i osobním životě.

V rámci individálního mentorinku získáte efektivní zpětnou vazbu na Vaše koučování, které budete díky práci s mentorem umět rozvíjet k dokonalosti a umět používat ve své praxi.

Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí  se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem. Postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi. Vysoce kvalitní know how kvalitně využijí i ti, kdo se chtějí naučit metody sebe koučování a chtějí používat koučink jako sebe rozvojový nástroj pro trvale udržitelný osobní růst a rozvoj.

 

Proč studovat koučink s námi:

 • Studiem vysoce komplexního programu, akreditovaného MŠMT  záskáte konkurenční výhody

Know how od zkušených profesionálů

 • V průběhu celého kurzu se setkáte se zkušenými profesionály s bohatými zkušenostmi v koučinku, sportu , managmentu i osobním rozvoji

Časově nenáročné studium

 • Celé studium profesionálního koučinku je rozvrženo do 8 měsíců, a zvládnete jej i při vysokém pracovním nasazení

Dostupnost

 • Výuka probíhá v centru Prahy ve špičkově vybavených moderních školícich prostorech

Bohatá praxe

 • Všechny postupy a koučovací styly se naučíte používat v praxi, zažijete ca 80% praktických nácviků se zpětnou vazbou mentorů

Práce  na vlastním projektu

 • Během studia s námi máte možnost pracovat na vlastním projektu, a svou práci použít při závěrečné zkoušce

Ukončení studia

 • Studim je ukončeno rozborem vlastní práce, 15 ti minutovou nahrávkou koučování  a písemným testem

Networking

 • V rámci kurzu rozšíříte síť svých kontaktů o nové vztahy. Mezi Vašimi spolužáky budou manažeři, podnikatelé a lidé,kteří mají zájem o trvale udržitelný osobní rozvoj

Self koučink

 • Během studia se naučíte koučink používat jako profesní koučovací styl a nástroj a ovládnete umění sebekoučování

Malá studijní skupina

 • Tento kurz je koncipován tak, aby v něm byl dostatečný prostor pro sdílení zkušeností, praktický nácvik a zpětnou vazbou na Vaše koučování.V jedné studijní skupině je kapacita max. 13 účastníků.

 

Platná akreditace: MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT – 15761/2021-2

Zahájení: 2023-01-19T18:48

Kurzovné: 88 000,- Kč

Rezervační záloha: 30 000,- Kč

Kurzovné je možné hradit celé, nebo požádat o splátkový kalendář. V tomto kurzu je jedno místo pro maminku na RD nebo studenta VŠ za zvýhodněnoou cenu 40 000,-.

Při objednávce a úhradě kurzovného do 02.12.2022
je kurzovné stanoveno na 79 000,- Kč

způsoby platby

Název kurzu: Celostní koučink – CW- Advanced.
CO ZÍSKÁTE V KURZU CELOSTNÍ KOUČINK?

V rámci kurzu CELOSTNÍ KOUČINK získáte vysoce kvalitní  a ceněné know how v oblasti koučinku akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně uznávanou certifikací CPC, uplatnitelné jak pro práci profesionálního kouče, tak v každodenním pracovním i osobním životě. Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání . Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací. Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80%. Certifikát CPC.Certifikát

PRO KOHO JE KURZ CELOSTNÍ KOUČINK URČEN?

Kurz  CELOSTNÍ KOUČINK OCENÍ ZEJMÉNA jednotlivci, kteří se chtějí stát kvalitními certifikovanými  profesionály v koučinku a chtějí nabídnout svým klientům to nejlepší.

Společnosti, které chtějí rozvíjet své zaměstnance a zhodnocovat kapitál lidských zdrojů skrze podporu silných stránek zaměstnanců a jejich  zdokonalování.

Týmy, které hledají cesty k trvalé udržitelnosti výsledků a zvyšování konkurenceschopnosti a inovacím.

Lídři kteří chtějí posouvat své podřízené k lepším výsledkům.

Personalisté , HR manažeři  a manažeři  vzdělávání.

Interním koučové  a lektoři, kteří chtějí obohacovat a rozšiřovat své portfolio nástrojů  a technik.

Manažeři, podnikatelé  a vlastníci  firem, kteří hledají cestu vyšší osobní i týmové efektivitě.

Pedagogové, kteří chtějí svým studentům pomáhat rozvíjet jejich potenciál jedinečnosti

Psychologové a karierním poradcům, kteří hledají nové postupy pro práci s nasměrováním svých klientů zejména v oblasti profesní seberealizace.

Terapeuti, kteří chtějí obohatit svou praxi velmi jednoduchou výsledkově orientovanou konverzační strukturu.

Sportovní trenéři a koučové, kteří chtějí zkvalitnit práci pro své svěřence.

Všichni , kdo se chtějí naučit používat koučování jako sebe rozvojový nástroj a zlepšit kteroukoli ze svých životních oblastí/ kariera, vztahy, komunikace, rodina/.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří chtějí začít s koučinkem a naučit se používat koučinkí v profesním i osobním životě.

PROGRAM KURZU CELOSTNÍ KOUČINK ZAHRNUJE

V průběhu kurzu se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

Model G.R.O.W a výkonnostně orientovaný transpersonální koučink.

Transakční koučink.

Transpersonální koučování.

Aplikovat koučink jako manažerskou kompetenci.

NLP techniky v koučinku.

Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse

Koučink vnitřního dialogu

Koučink zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu i managementu.

Vztahový koučink jednotlivců I párů- family coaching.

Týmový koučink

Tento rozsah koučinkových  stylů, znalostí a technik  v kurzu koučinku zajišťuje  jeho účastníkům jako jediný v České republice a v Evropě nejkomplexnější přehled nástroů, technik a postupů, vhodných pro výsledkově orientovaný koučink. Po absolvování tohoto  kurzu je  účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen kvalitně používat koučink  s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu, v praxi externího i interního kouče.

PROČ SI VYBRAT KURZ CELOSTNÍ KOUČINK?

Získáte nejvyšší možnou kvalitu  a komplexnost koučinkového know how přímo od jeho tvůrců.

Zažijete  nejvyšší možnou praktickou názornost, až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet  a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.

Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.

Ovládnete způsoby jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.

Naučíte se techniky INNER GAME A PERFORMANCE TUNING pro práci s jednotlivci i týmy.

Budete umět pomoci svým klientům i sobě  při vytváření láskyplných vztahů.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.

Naučíte se jak aplikovat koučování do každodenních pracovních interakcí s kolegy a podřízenými/, porady, pracovní schůzky, náhodné diskuze, hodnotící rozhovory,

Budete vědět, kdy při běžných manažerských procesech identifikovat koučovací momenty/coachable moments/.

Pochopíte jak  autenticky a konstruktivně posilovat zdroje spolupracovníků, aby s každým úkolem rostla jejich kompetentnost, motivace a zodpovědnost?

Vytvoříte si svůj vlastní koučovací styl.

Vybudujete si pod vedením zkušených mentorů bohatou klientskou základnu a rozvinete koučovací karieru.

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.

ČASOVÝ HARMONOGRAM A PROGRAM KURZU CELOSTNÍ KOUČINK

Délka kurzu: 14 dní, členěno po  dvoudenních modulech. 3 individuální mentorinková sezení zaměřená na rozvoj kouče.

 • maximální počet účastníků: 13
 • lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15
 • lektoři : Tereza Dočkalová, EPC a tým CW.3Kurz probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

Supervizorkou a hlavní trenérkou kurzu je Tereza  Dočkalová, EPC. Autorka kurzu je certifikovanou koučkou  na úrovni ACTP certifikace / Erickson College/, a její zkušenosti s koučováním jsou více než 5 tis. hodin.

Modul 1. 19.-20.1.2023 

·       kořeny a historie koučinku

·       etický kodex kouče /dle ICF/

·       vymezení pojmu koučink  a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a prací mentora

·       typologie osobností a druhů klientů v koučinku

·       koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu

·       mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování

·       mandala mysli

·       struktura a vedení koučinkového  rozhovoru

·       komunikační kanály v koučinku

·       měřitelnost výsledků a úspěchu v koučinku

·       imaginativní techniky

·       definování klientových cílů

·      koučinkový   model GROW

·       NLP techniky v koučinku zaměřené na definování cílů

·       úrovně řízení procesů změn

Modul 2.  16.-17.2.2023

·       transakční koučink

·       vnímání času a prioritizační schémata

·       maximalizace výkonu v čase

·       koučink polaritních emocí a niterních stavů

·       koučink projektového řízení

·       NLP techniky v koučinku projektového řízení

·       Strategie Géniú podle Roberta Diltse

·       Ericksonovský styl koučinku

·       brainstormingové techniky

·       techniky pro ukotvení nových náviků

·       rozvoj nových kreativních řešení

Modul 3.  16.-17.3.2023

·       transpersonální a hodnotově orientovaný koučink

·        koučink rozvoje hodnot

·       spirálová dynamika  a manažerský styl podle Grawese

·       definování klůíčových výstupů

·       Inner Game v koučinku

·       efektivní komunikace kouče

·       klíčové výstupy

·       somatický koučink

·       spirituální dimenze v koučink

Modul 4. 7.-8.4.2023

·       emoční inteligence v koučinku

·       mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy

·       koučink vnitřního dialogu

·       asociované a disociované procedury v koučinku

·       koučink  skrze modelování

·       navozování transových stavů v koučinku a organická á hypnóza

·       work life balance

·       metaprogramy

·       kalibrace v koučinku

·       kotvení žádoucích stavů a zdrojů

Modul 5. 13.-14.4.2023

Family Coaching a vztahový koučink

Naučíte se, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v koučování partnerských vztahů   a jednoduchá pravidla pro efektivnější pokládání každé z otázek.

Zvládnete  umění , jak se jemně zeptat na citlivé záležitosti a jak ovládat konverzaci i v těžkých situacích.

Proniknete do mistrovské hry kladení  otázek  podporujících  komunikaci, podporující  růst, identifikující potenciální skryté problémy a ty, které pomohou přinést do vztahu znovu radost, vášenˇa intenzivní prožitky na poli intimity a sexu.

Pochopíte jak je možné koučování a sebe koučování používat ve vlastních vztazích s partnery, rodiči, dětmi.

Naučíte se jednoduché koučovací a sebe koučovací techniky k prohloubení intimity mezi partnery a zjistíte, jak je možné používat koučovaní při práci s tématy souvisejícími se sexualitou.

Získáte povědomí o možnostech partnerského rozvoje skrze somatický koučink, tantrické praktiky a techniky NLP.

Budete si umět poradit s koučováním spoluzávislosti ve vztazích.

Stanete se vyhledávanými odborníky na koučování partnerských vztahů.

Modul 6.11.-12.5.2023

Týmový koučink a performance tuning

Hlavními zdroji  pro vznik tohoto modulu  je kniha Paula Gossena a Dr. Marilyn Atkinson The Business Transformed, kterou přeložila autorka tohoto programu Tereza Dewald- Dočkalová do Češtiny a práce Chalesse Pellerina amerického astrofyzika, který pracoval 20 let v NASA a napsal knihu HOW THE NASSA BUILDS TEAM.

Kurz plně respektuje profesní  i etické standarty Mezinárodní federace  koučů / ICF/.

Cílem kurzu TÝMOVÝ KOUČINK je  podpořit kdo pracují s týmy v rozvíjení týmové dynamiky, motivace, zlepšování a prohlubování týmové komunikace a výkonnosti.

V rámci týmového koučinku rozvine účastník tyto kompetence:

Navazování vztahů v týmu:

Znalosti důležité pro vytvoření autentické, vřelé, uvolněné komunikace pro efektivní  i kreativní týmové vztahy a vztahy týmů s manažery Dále rozvoj dovednosti používat neurolingvistické programování při práci s týmem a v komunikaci zaměřené na řešení uvnitř týmu i  se zákazníky

Zadání – kontrakt: 

Tato část zahrnuje rozvoj schopnosti jasně definovat  co je potřeba pro rozvoj konkrétních týmových zadání a dohod u projektu tak, aby byly dosahovány požadované výsledky.

Koučovací smlouvy a profesní  etika:

Tato část kurzu vnáší jeho účastníkům vhled a inspiraci k vytváření transparentních smluv mezi kouči a zadavateli, dále  porozumění tomu, co je  vhodné v dobře nastaveném  koučovacím vztahu, včetně podrobností, které se týkají nastavení  jednotlivých zodpovědností. Účastníci se učí jak používat zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj při budování koučovacích dovedností.

Facilitace rozvojových procesů účastníků procesu a monitoring výsledků:

 1. Kladení otázek, které podporují motivaci , inspiraci, tvořivost a dosahování vytyčených cílů.
 2. Nastavení cílů  s vysokým motivačním rámcem pro splnění.
 3. Alternativní procesy rozvoje myšlení z různých perspektiv.
 4.  Identifikace potřeb I priorit týmů.
 5. Podpora k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými týmy   zainteresovaných v projektech zejména ve vzájemné komunikaci, nastavování akcí  a vytváření závazků.
 6. Rozvoj dovedností vest efektivně dialog.
 7. Učení se různorodým formátům týmového koučování

3 individuální mentorinková sezení, každé v délce 60 min. siplánuje účastník kurzu podle vlastních potřeb s trenery kurzu.

Modul 7. 25.-26.5.2023

·       definování kariery kouče, vytváření vlasní business mapy

·       marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky

Závěr kurzu formou krátkého testu.

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole
  Fakturační údaje

   
   

  -

  CPC, certifikát