Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 605 551 115, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

 NLP Akademie .

Foto učebnyNLP Akademie pro veřejnost je 8 denní certifikovaný kurz neurolingvistického programování. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se o nejnovější vědecké poznatky v oblasti rozvoje lidského potenciálu a neuroleadershipu.

Základními pilíři tohoto programu jsou vědomosti předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování, zejména Richarda Bandlera a Roberta Diltse.

Kurz NLP akademie si klade za cíl předat jeho účastníkům jasný a snadno uchopitelný přehled jednoduchých a efektivních nástrojů aplikovatelných v každodenním pracovním i osobním životě.

Během 8 dnů získáte vysoce efektivní nástroje a postupy pro Váš trvale udržitelný osobní růst a rozvoj, flexibilitu, autenticitu a pochopíte, jak je možné rozpoznávat vnitřní bariéry, které limitují dosahování cílů. Seznámíte se se základy navozováním tranzových stavů a budete je umět používat.

Všechny techniky zažijete prakticky v rámci autentických nácviků s trenéry kurzu a budete si je moci vyzkoušet. Kurz zahrnuje 80 % praktických nácviků.

Ocení jej profesionálové, kteří pracují s lidmi, manažeři, lídři, podnikatelé a obchodníci. Zejména však lektoři, terapeuti, koučové a poradci.

CO JE NLP:

Neuro-lingvistické programování – NLP- studuje lidskou výjimečnost a jedinečnost. Zabývá se tím, jak se stát jedinečným a vynikat, a s lehkostí dosahovat vyjímečných výsledků v jakékoli životní oblasti/ prace, sport, vztahy, obchod, řečnický priojev/.

NLP  by se dalo jednoduše nazvat vědou i uměním osobní jedinečnosti. NLP se věnuje tomu, jak lidský mozek kóduje učení, zkušenosti a  zpracovává je. Dalo by se jednoduše řící že je NLP „uživatelským manuálem pro mozek“ nebo také „psychologií úspěchu“.

Neuro – zaměřuje pozornost k našemu mozku, a to především k oblasti podvědomí a nevědomí

Lingvistické – zabývá se verbální komunikací, kterou využíváme směrem k sobě samým i k druhým lidem

Programování – pozoruje způsob, jak spojujeme dohromady vzorce myšlení, jazyka a chování, za účelem dosažení určitých výsledků. Princip, ze kterého programování vychází, předpokládá, že lidé ve svém životě využívají nejrůznější strategie (stejně jako počítače)

Tento kurz je možné studovat prezenčně a nebo on line. On line studium zajišťujeme vysoce kvalitním audiovizuálním přenosem přímo z učebny. Účastník získá přístup do aplikace ZOOM a může živě interagovat se všemi účastníky kurzu, úplně stejně jako by seděl v učebně. Tuto službu je možné využít i v případě nemoci. Kurz je možné si také nahrát a uložit. Tento standart kvality a dostupnosti prostřednictvím vysoce kvalitních a spolehlivých přenosových technologií zajišťujeme jako jediní v ČR.

 

 

Zahájení: 2025-01-30T10:00

Kurzovné: 68 000,- Kč

Rezervační záloha: 20 000,- Kč

Tento kurz probíhá pouze 1x ročně. Absolventi kurzů školy koučování Coachingworld mohou uplatnit slevu na tento kurz ve výši 15 % z ceny kurzu.

způsoby platby

Objednat kurzNázev kurzu: NLP Akademie .
Co pro sebe v NLP akademie získáte?

Co pro sebe v NLP akademie získáte:

Absolventi celého kurzu budou po jeho absolvování umět pomoci klientům:

· efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace

· řešit konflikty na pracovišti

· najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

· zvýšit odolnost vůči stresu

· překonávat duševní bloky, které omezují výkon

· zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků

· posílit kreativitu a efektivitu

· překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům

· připravit se mentálně na konkurs nebo výkon

· překonat trému a najít sebedůvěru

· přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci

· zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky

· efektivně se učit

· vytvářet metafory a příběhy

· připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech

· objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít

· optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru

· zvládat vnitřní dialog

· mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění

· zpracovat vnitřní limitující přesvědčení

· mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků

· připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších

· zpracovávat bloky na tělesné úrovni

Co pro sebe v NLP akademie získáte?

Co pro sebe v NLP akademie získáte:

Absolventi celého kurzu budou po jeho absolvování umět pomoci klientům:

· efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace

· řešit konflikty na pracovišti

· najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem

· zvýšit odolnost vůči stresu

· překonávat duševní bloky, které omezují výkon

· zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků

· posílit kreativitu a efektivitu

· překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům

· připravit se mentálně na konkurs nebo výkon

· překonat trému a najít sebedůvěru

· přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci

· zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky

· efektivně se učit

· vytvářet metafory a příběhy

· připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech

· objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít

· optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru

· zvládat vnitřní dialog

· mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění

· zpracovat vnitřní limitující přesvědčení

· mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků

· připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších

· zpracovávat bloky na tělesné úrovni

Pro koho je kurz NLP akademie určen?

NLP akademie je pro každého, kdo chce podporovat a rozvíjet své schopnosti, dále se zdokonalovat, být flexibilnější a lépe komunikovat. Je to praktický program pro všechny, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu a efektivitu v profesionálním i osobním životě.

 • Profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty.
 • Řečníci, kteří chtějí zlepšit své prezentační a řečnické dovednosti.
 • Terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn.
 • Manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým.
 • Komunikátoři a řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka.
 • Všichni, kdo chtějí vytvářet a prohlubovat láskyplná partnerství.
 • Sportovci, kteří chtějí zvyšovat skrze techniky NLP svou výkonnost.
 • Všichni, kdo chtějí proniknout do mistrovství při práci s emocemi a chtějí se naučit vědomě kontrolovat své myšlenky a emoce.
 • Ti, kdo se chtějí trvale vypořádat s trémou, závislostmi a fobiemi skrze práci s niterními stavy.
 • Jednotlivci, kteří se chtějí naučit navozovat transové stavy u jednotlivců i skupin.
 • Řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka.
 • Profesionální prodejci a obchodníci, kteří chtějí porozumět lépe svým zákazníkům, zlepšit svou komunikaci a navýšit své zisky z prodeje nebo podnikání.
 • Všichni, kdo chtějí zlepšit a ozdravit své vztahy.
 • Všichni, kdo chtějí zlepšit své fyzické zdraví. vytvářet metafory a příběhy profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty.

 

Proč studovat NLP?
 • Získáte vysoce kvalitní know how přímo od jeho tvůrců, kteří jsou napojeni na přední světové špičky v rozvoji lidského potenciálu
 • Zažijete praktickou názornost výuky až 80 % ‚a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.
 • Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.
 • Ovládnete způsoby, jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.
 • Budete umět pomoci svým klientům i sobě při vytváření láskyplných vztahů.
 • Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.
 • Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.
 • Naučíte se znát své profesní priority.
 • Budete umět postavit efektivní marketingovou strategii ‚která vám pomůže vybudovat úspěšné podnikání.
 • Porozumíte tomu, jak je možné používat NLP techniky při vedení lidí.
 • Osvojíte si techniky přepisu limbického otisku techniky zaměřené na ostranění nepříjemných zážitků a vzpomínek, které limitují Vás i Vaše klienty a budete je umět nahradit novými zdroji potřebnými pro dosahování excelentních výsledků ve zvoleé oblasti.
 • Budete se umět vypořádat s trémou a strachem ze selhání.
 • Naučíte se prakticky pracovat s tranzem a zvládnete Miltonův model jazyka.
 • Ovládněte umění vyprávět inspirativní příběhy a metafory.
 • Rozvinete umění vědomé práce s hlasem.
 • Zažijete si a vyzkoušíte MODEL SWITCH.
 • Budete umět dostat skrze jednoduché techniky pod kontrolu nepříjemné vzpomínky.

 

 

Časový harmonogram NLP akademie.

Modul 1. 30.1.2025

Úvod do NLP

 • Úvod do NLP: Historie a principy
 • Vnímání světa: Senzorické předpoklady a základní filtry
 • Sebepoznání: Identifikace vlastních vzorců myšlení a chování
 • Kalibrace a kotvení

Modul 2. 13.2.2025

 • Jazyk a komunikace: Používání jazyka pro efektivní komunikaci
 • Budování důvěry a vztahů: Techniky Rapportu
 • Empatie a porozumění: Využití NLP k porozumění emocím a potřebám druhých
 • Práce se sub – modalitami

Modul 3. 27.2.2025

 • Překonávání limitujících přesvědčení: Techniky restrukturalizace myšlení
 • Změna paradigmatu: Transformace zkušeností a uvolňování bloků
 • Cílení na úspěch: NLP pro dosahování osobních a profesních cílů
 • Strastegie géniů podle ROBERTA DILTSE

Modul 4. 20.3.2025

 • Modelování úspěchu: Analyzování a aplikace strategií úspěšných jedinců
 • Strategie změny chování: Vytváření efektivních plánů pro změnu
 • Inovace a kreativita: Využití NLP k rozvoji nových myšlenkových vzorců
 • Vzorec SWISH

Modul 5. 3.4.2025

 • Emoční inteligence: Regulace emocí a efektivní zvládání stresu
 • Techniky relaxace a mindfulness: NLP pro zlepšení duševní pohody
 • Řízení konfliktů: Komunikace a urovnávání sporů pomocí NLP
 • Hypnóza a tranzové stavy

Modul 6. 17.4.2025

 • Metamodel jazyka a MILTONŮV MODEL
 • Vědomá práce s hlasem
 • Storytelling

Modul 7. 2.5..2025

Aplikace NLP v obchodě a managementu

 • NLP ve prodeji: Využití NLP při prodejních rozhovorech a vyjednávání
 • Time management: Efektivní plánování a využití času s NLP
 • Lídr v obchodě: NLP techniky pro úspěšné řízení a vedoucí pozice

Modul 8. 15.5.2025

 • Praktická aplikace: Workshop a cvičení na zpevnění dovedností
 • Integrace NLP do každodenního života: Plán pro udržení a rozvoj nových dovedností
 • Závěrečná reflexe a certifikace: Shrnutí kurzu a možnost získání certifikátu NLP Akademie

Lokalita: Praha 1,Na Příkopě 15

Pokud již nyní víte, že Vám některý z termínů nevyhovuje, rádi Vám umožníme nahradit si jej s další skupinou.

Život v CW

 

 

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole

  Fakturační údaje


   

   


  -