Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 777 724 718, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

Profesionální kouč-

kurz koučinku akreditovaný MŠMT  c certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

CPC, certifikát

Foto učebnyProfesoinální kouč je vysoce kvalitní a komplexní kurz koučinku akreditovaný MŠMT a zakončený mezinárodně uznávanou certifikací CPC. Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ vychází z Whitmorovského stylu, který je kombinován s Ericksonovskými přístupy a jednoduchými i pokročilými technikami neurolingvistického programování. Postupy, které zahrnuje tento kurz koučinku, v praxi používá nyní více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě. Jde o jedinečné know how, propojitelné s každodenními manažerskými postupy.Profesionální kouč je co do obsahu a koučovacích stylů nejbohatší kurz na Českém trhu a v Evropě.

Zahrnuje 16 dnů prezenční výuky, 7 90 ti minutových on line lekcí , individuální  i skupinový mentorink , hodnocení  Vašeho koučování s plánováním  dalších rozvojových kroků a řízené samostudium.

Ocení její všichni, kdo chtějí pomáhat jednotlivcům i týmům objevovat a rozvíjet jejich potenciál a chtějí  se chtějí naučit koučování prakticky používat při práci s lidmi nebo se stát profesionálním koučem. Postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí více profesionalizovat svou práci s lidmi. Vysoce kvalitní know how kvalitně využijí i ti, kdo se chtějí naučit metody sebe koučování a chtějí používat koučink jako sebe rozvojový nástroj pro trvale udržitelný osobní růst a rozvoj.

Tento kurz je možné studovat prezenčně a nebo on line. On line studium zajišťujeme vysoce kvalitním audiovizuálním přenosem přímo z učebny. Účastník získá přístup do aplikace ZOOM a může živě interagovat se všemi účastníky kurzu, úplně stejně jako by seděl v učebně. Tuto službu je možné využít i v případě nemoci. Kurz je možné si také nahrát a uložit. Tento standart kvality a dostupnosti prostřednictvím vysoce kvalitních a spolehlivých přenosových technologií zajišťujeme jako jediní v ČR.

Proč studovat PROFESIONÁLNÍ KOUČINK S NÁMI:

Konkurenční výhoda na trhu práce.
Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ  je akreditován MŠMT. Stanete se kvalitními odborníky ve své práci a budete o krok napřed před ostatními kolegy.

Prakticky orientovaný kurz koučinku se zaměřením na aplikaci neurověd v leadershipu i koučinku / 80 % praxe/.

Opírá se o nejnovější vědecké poznatky- silná vědecká základna díky integraci neurověd.

Inovativní přístup

Kombinuje klasický koučink, neurovědy a neurolingvistické programování

Vzdělání i certifikace respektují nejvyšší mezinárodní standarty a jsou celosvětově uznávané.

Největší pestrost koučovacích stylů a postupů.
Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ zahrnuje největší pestrost koučovacích stylů a postupů v ČR a v EVROPĚ, které budete umět prakticky používat v koučovací karieře i implementovat ve vašem profesním i osobním životě.

Studium s podporou v mezidobí mezi jednotlivými moduly.
Studium v kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ  je rozloženo do 10 ti měsíců, v mezidobí mají účastníci možnost konzultovat své praktické zkušenosti s implementací koučinku se zkušenými mentory, získávat zpětnou vazbu při praktickém nácviku jednotlivých koučinkových postupů a prohlubovat sebejistotu v koučování.

Lokalita.
Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČINK probíhá v centru PRAHY  v luxusních a špičkově vybavených moderních učebnách.

Praxe.
Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ  zahrnuje 80 % živých praktických nácviků a ukázek. Naučíte se pracovat s manažery, podnikateli i sportovci.

Budování osobní značky.
Všichni mentoři a lektoři kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ  mají své prosperující koučovací praxe a bohaté zkušenosti s budováním vaší koučovací kariéry. Naučíme Vás marketingové strategie, které vám pomohou vybudovat vaši značku na pevných základech.

Zpracování osobní zakázky- projektu.
V průběhu studia kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ máte možnost pracovat v rámci skupiny a s mentory na vaší zakázce nebo projektu z vašeho profesního nebo osobního života. Tento váš projekt se může stát tématem pro vypracovaní závěrečné práce.

Prostor pro networking.
Rozšiřte si síť zajímavých kontaktů na celý život. Mezi vašimi spolužáky budou úspěšní trenéři, sportovci, podnikatelé, businessmani či manažeři.

Malá studijní skupina.
Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČINK  nabízí vysoce motivovanou výběrová  studijní skupinu max. 15 účastníků.

Self- koučink.Naučíte se používat koučink jako sebe rozvojový nástroj v každodenním profesním i osobním životě.

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2024-10-16T10:00

Kurzovné: 120 000,- Kč

Rezervační záloha: 40 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo rozložit do 4 splátek bez navýšení. Kurzovné zahrnuje práci a čas lektora, výukové prostory, rozsáhlé, přehledné studijní materiály a drobné občerstvení o přestávkách .

Při objednávce a úhradě kurzovného do 19.07.2024
je kurzovné stanoveno na 99 000,- Kč

Do konce platnosti akční cenové nabídky zbývá:

způsoby platby

Objednat kurzNázev kurzu: Novinka-Profesionální koučink-Nejkomlpexnější kurz koučinku akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.
CO ZÍSKÁTE V KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČINK- CERTIFIKACE.

V kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ získáte nejkomplexnější know how v koučování, které je akreditované MŠMT a jeho součástí je mezinárodně respektovaná  certifikace CPC. Profesionální kouč zahrnuje kromě nejpestřejšího portfolia koučovacích stylů a postupů také individuální i skupinový mentorink, jehož účelem je podpořit účastníky kurzu v jejich rozvoji. Dále se naučíte jednoduché i pokročilé techniky neurolingvistického programování  které jsou v práci s lidským potenciálem velmi žádané a oblíbené. Naučíte se postupy, jak vybudovat úspěšné podnikání . Stanete se součástí komunity koučů s CPC certifikací. Zajistíte si možnost dalšího rozvoje, navážete nová přátelství ve velmi příjemné a profesionální atmosféře kurzu.

Veškeré dovednosti, znalosti, nástroje a zejména správné nastavení mysli pro práci profesionálního kouče 

Koučovací nástroje  a  modely, které podpoří vaše koučování

Zlepšení komunikačních dovedností a porozumění sobě i ostatním

Více si ujasníte  vlastní silné stránky a schopnosti

Budete výkonnější a posílíte i ty, se kterými pracujete

Po celou dobu kurzu budete získávat praktické  koučovací zkušenosti ‑80%mpraktického nácviku.

Dostanete zpětnou vazbu na vaše koučovací dovednosti od zkušených mentorů a trenérů

Získáte větší rozhled a poznání současného myšlení a praxe v koučování

Naučíte se být vědomý a tady a teď 

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT. Účastnící obdrží certifikát o absolvování kurzu při splnění docházky 80%. Certifikát CPC.
Certifikát profesionální kouč

PRO KOHO JE KURZ PROFESIONÁLNÍ KOUČINK URČEN?

Kurz PROFESIONÁLNÍ KOUČ  je určen všem kdo pro svůj rozvoj hledají kvalitní, ucelené a jednoduše strukturované know how, které je okamžitě použitelné v každodenní práci s lidmi.

Ocení jej zejména:

HR manažeři a manažeři vzdělávání

Interní lektoři  a koučové

Projektoví manažeři

Manažeři,  podnikatele, vlastníci firem a ředitele, kteří hledají cestu k vyšší osobní efektivitě a výkonnosti

Team-leadeři a projektoví manažeři

Zájemci, kteří se chtějí stát profesionálním koučem 

Lektoři dalšího vzdělávání 

Psychologové, psychoteapeuti a terapeuti, ktewří hledají cesty k efektivní a kvalitní práci se svými klienty

Všechni, kdo mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat sebe koučování v každodenním životě.

PROGRAM KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČINK ZAHRNUJE

Celý kurz  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, současně však respektují přirozenost a propojují principy výsledkově orientovaného přístupu s použitím kreativních částí osobnosti a intuice.

V kurzu PROFESIONÁLNÍ KOUČ  absolvujete:

Celkem 120 hodin  akreditované výuky pod vedením zkušených mentorů

14 celodenních workshopů.

7 on line, každou v délce 90 minut zaměřených na skupinový mentorink, sdílení zkušeností a získáte zpětnou vazbu na Vaše koučování.

3 x  individuální mentorinková sezení zaměřená na rozvoj vašich dovedností kouče, zpětnou vazbu a vyhodnocení kvality vašeho koučování.

 1 x týdně průběžný nácvik jednotlivých koučovacích stylů s kolegy v kurzu, řízené samostudium a vedení při koučování s vlastními klienty,

3 x hodnocení koučovacích dovedností na základě jedné 30 ti minutové nahrávky z koučování vlastních klientů včetně mentorinku a rozboru nahrávky.

Řízené samostuduim.

1 pro bono klient.

V PRŮBĚHU KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČ SE NAUČÍTE TYTO POSTUPY:

 • Model G.R.O.W a výkonnostně orientované transpersonální koučování.
 • Transakční koučování.
 • Transpersonální koučování.
 • Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení.
 • Aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci.
 • NLP techniky v koučování.
 • Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse
 • Koučování vnitřního dialogu
 • Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.
 • Transakční analýza a výsledkově orientované koučování
 • Inner Game ve sportu i managementu.
 • Týmový koučink.
 • Vztahový koučink a Family coaching.

PRGRAM KURZU PODROBNĚ:

Modul 1.-2.

 • kořeny a historie koučinku
 • etický kodex kouče /dle ICF/
 • vymezení pojmu koučink a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a prací mentora
 • typologie osobností a druhů klientů v koučinku
 • koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu
 • mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování
 • mandala mysli
 • struktura a vedení koučinkového rozhovoru
 • komunikační kanály v koučinku
 • měřitelnost výsledků a úspěchu v koučinku
 • imaginativní techniky
 • definování klientových cílů
 •      koučinkový   model GROW
 • NLP techniky v koučinku zaměřené na definování cílů
 • úrovně řízení procesů změn

Modul 2.-3.

 • transakční koučink
 • vnímání času a prioritizační schémata
 • maximalizace výkonu v čase
 • koučink polaritních emocí a niterních stavů
 • koučink projektového řízení
 • NLP techniky v koučinku projektového řízení
 • Strategie Géniú podle Roberta Diltse
 • Ericksonovský styl koučinku
 • brainstormingové techniky
 • techniky pro ukotvení nových náviků
 • rozvoj nových kreativních řešení

Modul 3.-4.

 • transpersonální a hodnotově orientovaný koučink
 •        koučink rozvoje hodnot
 • spirálová dynamika a manažerský styl podle Grawese
 • definování klíčových výstupů
 • Inner Game v koučinku
 • efektivní komunikace kouče
 • klíčové výstupy
 • somatický koučink
 • spirituální dimenze v koučinku

Modul 5.-6.

 • emoční inteligence v koučinku
 • mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy
 • koučink vnitřního dialogu
 • asociované a disociované procedury v koučinku
 • modelování strategií
 • navozování transových stavů v koučinku a organická á hypnóza
 • work life balance
 • metaprogramy
 • kalibrace v koučinku
 • kotvení žádoucích stavů a zdrojů

Modul 7.-8.

kompetence kouče dle ICF

 • osobnost kouče
 • definování kariery kouče
 • marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky
 • vytváření vlastního karierního plánu kouče

Modul 9.-10.

Family Coaching a vztahový koučink

Naučíte se, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v koučování partnerských vztahů   a jednoduchá pravidla pro efektivnější pokládání každé z otázek.

Zvládnete umění, jak se jemně zeptat na citlivé záležitosti a jak ovládat konverzaci i v těžkých situacích.

Proniknete do mistrovské hry kladení otázek, podporujících komunikaci a růst, identifikující potenciální skryté problémy a ty, které pomohou přinést do vztahu znovu radost, vášeň a intenzivní prožitky na poli intimity a sexu.

Pochopíte, jak je možné koučování a sebe koučování používat ve vlastních vztazích s partnery, rodiči, dětmi.

Naučíte se jednoduché koučovací a sebe koučovací techniky k prohloubení intimity mezi partnery a zjistíte, jak je možné používat koučovaní při práci s tématy souvisejícími se sexualitou.

Získáte povědomí o možnostech partnerského rozvoje skrze somatický koučink, tantrické praktiky a techniky NLP.

Budete si umět poradit s koučováním spoluzávislosti ve vztazích.

Stanete se vyhledávanými odborníky na koučování partnerských vztahů.

Modul 11.-12.

Týmový koučink a performance tuning

Hlavními zdroji pro vznik tohoto modulu  je kniha Paula Gossena a Dr. Marilyn Atkinson The Business Transformed, kterou přeložila autorka tohoto programu Tereza Dočkalová do Češtiny a práce Chalesse Pellerina amerického astrofyzika, který pracoval 20 let v NASA a napsal knihu HOW THE NASSA BUILDS TEAM.

Kurz plně respektuje profesní i etické standarty Mezinárodní federace koučů / ICF/.

Cílem kurzu TÝMOVÝ KOUČINK je podpořit  ty, kdo pracují s týmy v rozvíjení týmové dynamiky, motivace, zlepšování a prohlubování týmové komunikace a výkonnosti.

V rámci týmového koučinku rozvine účastník tyto kompetence:

Navazování vztahů v týmu:

Znalosti důležité pro vytvoření autentické, vřelé, uvolněné komunikace pro efektivní i kreativní týmové vztahy a vztahy týmů s manažery Dále rozvoj dovednosti používat neurolingvistické programování při práci s týmem a v komunikaci zaměřené na řešení uvnitř týmu i se zákazníky

Zadání – kontrakt:

Tato část zahrnuje rozvoj schopnosti jasně definovat, co je potřeba pro rozvoj konkrétních týmových zadání a dohod u projektu tak, aby byly dosahovány požadované výsledky.

Koučovací smlouvy a profesní etika:

Tato část kurzu vnáší jeho účastníkům vhled a inspiraci k vytváření transparentních smluv mezi kouči a zadavateli, dále porozumění tomu, co je vhodné v dobře nastaveném koučovacím vztahu, včetně podrobností, které se týkají nastavení jednotlivých zodpovědností. Účastníci se učí, jak používat zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj při budování koučovacích dovedností.

Facilitace rozvojových procesů účastníků procesu a monitoring výsledků:

 1. Kladení otázek, které podporují motivaci, inspiraci, tvořivost a dosahování vytyčených cílů.
 2. Nastavení cílů s vysokým motivačním rámcem pro splnění.
 3. Alternativní procesy rozvoje myšlení z různých perspektiv.
 4.  Identifikace potřeb I priorit týmů.
 5. Podpora k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými týmy   zainteresovaných v projektech zejména ve vzájemné komunikaci, nastavování akcí a vytváření závazků.
 6. Rozvoj dovedností vest efektivně dialog.
 7. Učení se různorodým formátům týmového koučování

Modul 13.-14. Neurolingvistické programování

Miltonův model jazyka.

Vědomá práce s hlasem nejen v koučování.

Práce s metaforami a příběhy.

Navozování tranzových stavů.

Model SWITCH

Přerámcování nepříjemných vzpomínek

Přepis limbického otisku

 

PROČ SI VYBRAT KURZ PROFESIONÁLNÍ KOUČINK?

Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.

Ovládnete způsoby, jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.

Budete umět pomoci svým klientům i sobě při vytváření láskyplných vztahů.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.

Jako vysoce kvalitní koučové se stanete součástí sítě koučů s CPC certifikací

Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců. Zažijete  praktickou názornost  výuky až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet  a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.

Absolvování kurzu profesionálního kouče, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), přináší mnoho výhod a příležitostí. Tato akreditace je důležitá, protože potvrzuje, že kurz splňuje určité standardy a kvalifikační požadavky stanovené vládními orgány.

Jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodnout pro absolvování takového akreditovaného kurzu, je získání kvalitního a profesionálního vzdělání. Kurz profesionálního kouče vám poskytne potřebné teoretické a praktické znalosti v oblasti koučování, které vám pomohou stát se úspěšným koučem. Budete se učit o nejnovějších metodách, technikách a nástrojích, které se v praxi osvědčily.

Další výhodou je, že absolvování akreditovaného kurzu vám poskytne důvěryhodnost a uznání ve vašem profesním prostředí. Mnoho organizací, firem a jednotlivců preferuje spolupracovat s kouči, kteří mají relevantní vzdělání a certifikaci. Akreditace MŠMT je zárukou toho, že vaše kvalifikace je uznávána a hodnocena na úrovni.

Navíc, absolvování takového kurzu vám otevírá dveře k profesnímu rozvoji a novým pracovním příležitostem. Profesionální koučování je stále více žádanou profesí ve firemním světě, ve vzdělávacím sektoru iv osobním rozvoji. Získání kvalifikace prostřednictvím akreditovaného kurzu vám umožní poskytovat koučovací služby jak samostatně, tak i v rámci spolupráce s různými organizacemi a institucemi.

Kurz profesionálního kouče akreditovaný MŠMT vám také umožní připojit se ke komunitě koučů, kteří prošli podobným vzděláním. Tato síť kontaktů vám může poskytnout podporu, inspiraci a možnosti dalšího rozvoje. Spolupráce s ostatními profesionály v oboru vám umožní učit se od sebe navzájem, sdílet zkušenosti a rozšiřovat své obzory.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU PROFESIONÁLNÍ KOUČINK

  1. den.  16.10.2024 Praha

  2. den  30.10.2024 Praha

  On line lekce: 4.11.2024 17:00-18:30

  3. den  13.11.2024  Praha

  4.  den  27.11.2024 Praha

  On line lekce: 9.12.2024 17:00-18:30

  5.  den  11.12.2024 Praha

   6. den 15.1.2025 Praha

  On line lekce 20.1. 2025 17:00-18:30

  7.  den 30.1.2025  Praha

  On line lekce: 5.2.2025 17:00-18:30

  8.den 12.2. 2025 Praha 

  On linelekce 17.2.2025 17:00-18:30

  9.-10. den 27.-28.2.2025 marketing v koučování, test

  On line lekce: 10.3.2025 17:00-18:30

  11.-12. den 20.-21.3.2025 Vztahový koučink 

  On line lekce: 24.3.2025 17:00-18:30

  On line lekce: 14.4.2025 17:00-18:30

  13.- 14. den 24.-25.4.2025 Týmový koučink

  15.-16. den NLP v koučování 15.-16.5.2025

   

  Prezenční výuky probíhají vždy :

  od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

  Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožníme absolvovat jej v náhradním termínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

  Lokalita: Praha 1, Na Příkopě 15.

  Lektor: Tereza  Dewalt (dříve Dočkalová) a tým CW

  Život v CW

   

   

  Reference účastníků kurzu

   

   

  Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

  Mgr.Tereza Hesová

  Majitelka welness centra

   

   

  Více referencí

   OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

   *Povinné pole

   Fakturační údaje


    

    


   -


   CPC, certifikát