Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 777 724 718, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

Novinka-BUSINESS EXECUTIVE COACH s certifikací CBC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

  CPC, certifikát

 Certifikovaný studijní program BUSINESS EXECUTIVE COACH je jediný program pro vzdělávání v koučinku v České republice, který se specializuje na vzdělávání účastníků v oblasti BUSINESS EXECUTIVE COACHingu. Kurz koučinku akreditovaný MŠMT a certifikací CBC- certified business coach nabízí jeho účastníkům unikátní postupy, nástroje a techniky, které v praxi používá již více než 400 tis. lídrů, koučů a manažerů na celém světě ve společnostech jako jsou Apple, Microsoftt, Google a další.. Procesy a postupy založené na nejnovějších vědeckých poznatcích o fungování lidského mozku ocení zejména manažeři, lídři, podnikatelé, personalisté, vedoucí pracovníci, lektoři a poradci, kariérní poradci, dále sportovní trenéři a cvičitelé, terapeuti, psychologové, psychoterapeuti a všichni, kdo chtějí naplno využívat svůj potenciál v businessovém prostředí.

V rámci programu BUSINESS EXECUTIVE COACH získáte špičkové vzdělání od předních expertů v oboru, kteří vás provedou širokou škálou témat od strategického plánování až po řízení lidských zdrojů. Díky interaktivním přednáškám, skupinovým diskuzím a praktickým cvičením získáte dovednosti, které vás posunou v kariéře vpřed.Tento inovativní program je navržen tak, aby poskytl nejen hluboké znalosti o oblasti businessu, ale také umožnil rozvoj vysoce hodnotných  dovedností v oblasti coachingového leadershipu.

V programu BUSINESS EXECUTIVE COACH získáte špičkové vzdělání od předních expertů v oboru, kteří vás provedou širokou škálou témat od strategického plánování až po řízení lidských zdrojů. Díky interaktivním přednáškám, skupinovým diskuzím a praktickým cvičením získáte dovednosti, které vás posunou v kariéře vpřed.

Studijní program BUSINESS EXECUTIVE COACH je investicí do vaší budoucnosti, která vám umožní stát se špičkovým business executive coachem, schopným efektivně a kvalitně pracovat v dynamickém světě firemního prostředí. Připraví vás ovládnout nové perspektivy leadershipu a naučí naplno využívat váš potenciál stejně jako potenciál vašich týmů.

Nabídněte své kariéře ten správný rozmach s Certifikovaným studijním programem BUSINESS EXECUTIVE COACH a udělejte si cestu k úspěchu ještě dnes!“

Proč studovat  s námi program BUSINESS EXECUTIVE COACH:

Akreditace MŠMT:

Prakticky orientovaný kurz koučinku se zaměřením na aplikaci neurověd v leadershipu i koučinku / 80 % praxe/.

Opírá se o nejnovější vědecké poznatky- silná vědecká základna díky integraci neurověd.

Inovativní přístup

Kombinuje klasický koučink, neurovědy a neurolingvistické programování

 Vzdělání i certifikace respektují nejvyšší mezinárodní standarty a jsou celosvětově uznávané.

 Expertní výuka od lídrů v oboru: Získáte znalosti a dovednosti od zkušených profesionálů, kteří jsou špičkou v oblasti businessu a leadershipu. Budete studovat s těmi nejlepšími !

Rozsáhlé pokrytí témat: Program nabízí komplexní a aktuální pohled na různorodé oblasti, včetně strategického plánování, inovací, řízení lidských zdrojů a mnoho dalšího.

Interaktivní učení: Praktické přístupy, skupinové diskuse a cvičení umožňují okamžité uplatnění nových znalostí a dovedností ve vašem pracovním prostředí.

Rozvoj leadershipu: Získáte nejen znalosti o businessu, ale také se naučíte efektivnímu a inspirativnímu vedení týmu, což je klíčem k úspěchu v dnešním podnikatelském světě.

Certifikace pro vaši kariéru: Získání certifikátu BUSINESS EXECUTIVE COACH je investicí do vaší budoucnosti a zvyšuje váš profesní profil a kredit vašich dovedností na trhu práce.

Otevření dveří k novým příležitostem: Absolvování tohoto programu vám poskytne přístup k novým pracovním příležitostem a umožní vám posunout se na další úroveň vaší kariéry.

Exkluzivní komunita profesionálů: Staňte se součástí komunity podobně naladěných profesionálů, kteří sdílejí vaši vášeň a touhu po růstu v oblasti businessu a leadershipu.

BUSINESS EXECUTIVE COACH  je investicí do vašeho profesního a osobního růstu!

 

Platné akreditace: Akreditováno MŠMT pod ČJ MSMT-7290/2023-3

Zahájení: 2024-08-13T19:43

Kurzovné: 88 000,- Kč

Rezervační záloha: 30 000,- Kč

Kurzovné lze hradit celé nebo formou splátek. Přednost mají klenti, kteří hradí celé kurzovné. Kurzovné zahrnuje práci a čas lektora, rozsáhlé a přehledné studijní materiály, fotodokumentaci z flipchartů a drobné občerstvení o přestávkách.

způsoby platby

Objednat kurzNázev kurzu: Novinka- BUSINESS EXECUTIVE COACH s mezinárodně respektovanou certifikací CBC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.
Co získáte v programu BUSINESS EXECUTIVE COACH -CERTIFIKACE.

V kurzu BUSINESS EXECUTIVE COACH získáte vysoce kvalitní a ceněné know how v oblasti business coachingu akreditované MŠMT a zakončené mezinárodně respektovanou certifikací CPC, uplatnitelné jak pro práci profesionálního kouče, tak v každodenním pracovním i osobním životě.

Úvod do koučování a MODEL GROW.

Vědecké základy fungování lidského mozku a neuroleadership.

Klíčové kompetence kouče dle ICF.

Koučování strategického plánování a řízení.

Řízení lidských zdrojů.

Koučování zvyšování emoční inteligence a koučování vnitřních bariér.

Efektivní komunikace v koučování.

Storytelling a příprava prezentací a řečnických projevů.

Týmový koučink.

Pro koho je program BUSINESS EXECUTIVE COACH určen?

Studijní program  BUSINESS EXECUTIVE COACH  ocení zejména:

Jednotlivci, kteří se chtějí stát kvalitními profesionály v koučování a svým klientům nabídnout to nejlepší.

Společnosti, které potřebují rozvíjet své zaměstnance a zhodnocovat kapitál lidských zdrojů skrze podporu silných stránek zaměstnanců a jejich zdokonalování.

Týmy, které hledají cesty k trvalé udržitelnosti výsledků a zvyšování konkurenceschopnosti a inovacím.

Lídři, kteří potřebují motivovat své podřízené k lepším výsledkům.

Personalisté, HR manažeři a manažeři vzdělávání.

Interní koučové a lektoři, kteří potřebují obohatit své portfolio nástrojů o nové postupy.

Manažeři, podnikatelé a vlastníci firem, kteří hledají cestu k vyšší osobní a týmové efektivitě.

Sportovní trenéři a koučové, kteří potřebují zkvalitnit práci pro své svěřence.

Všichni, kdo se snaží naučit používat koučování jako sebe rozvojový nástroj a zlepšit kteroukoli ze svých životních oblastí / kariera, vztahy, komunikace, rodina /.

Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit se používat koučink v profesním i osobním životě.

Program BUSINESS EXECUTIVE COACH zahrnuje.

8 dní prezenčního studia

6 online lekcí, každá v délce 90 min

64 hod. řízeného samostudia

Individuální i skupinový mentorink

Průběžná zpětná vazba

Praktické nácviky koučování

Hodnocení nahrávky

Certifikace

Celý studijní program BUSINESS EXECUTIVE COACH nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, přičemž však respektují přirozenost a propojují hlavní výsledky orientovaného koučování pomocí kreativních částí osobnosti a intuice.

Úvod do koučování a MODEL GROW.

Vědecké základy fungování lidského mozku a neuroleadership.

Klíčové kompetence kouče dle ICF.

Koučování strategického plánování a řízení.

Řízení lidských zdrojů.

Koučování zvyšování emoční inteligence a koučování vnitřních bariér.

Efektivní komunikace v koučování.

Storytelling a příprava prezentací a řečnických projevů.

Model GROW a výkonnostně orientované koučování.

Transakční koučování podporuje dosahování cílů, hledání řešení a plánování postupů k dosažení cílů.

Transpersonální koučování podporuje hledání vlastní cesty a vnitřních zdrojů.

Koučování a manažerská konverzace zaměřená na řešení, podporuje a rozvíjí manažerský styl s prvky koučování. Pomáhá najít koučinkové momenty v každodenní komunikaci.

Modelování a strategické géniů podle Roberta Diltse, učí používat strategie, které používali extrémně úspěšní lidé např. Walt Disney, Albert Einstein v koučování, podnikání, při vedení lidí, vytváření inovativních projektů.

Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu, managementu i koučování.

Týmový koučink.

 

Proč si vybrat studijní program BUSINESS EXECUTIVE COACH?

Získáte nejvyšší možnou kvalitu a komplexnost koučinkového know how přímo od jeho tvůrců.

Zažijte praktickou názornost výuky až 80 % a každou z technik si budete moci vyzkoušet a konzultovat způsob práce s trenéry programu.

Prohloubíte své dovednosti definovat vize, komunikovat a motivovat ostatní k jejich realizaci.

Poznáte způsoby, jak pracovat s vnitřními bariérami, které často omezují v dosahování výkonu.

Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

Zajistíte si rychlou návratnost investic do kvalitního vzdělání.

Naučíte se jak aplikovat koučování do každodenních pracovních interakcí s kolegy a podřízenými  na poradách, pracovních schůzkách,  v náhodných diskuzích, hodnotících rozhovorech.

Poznáte, jak při běžných manažerských procesech identifikovat koučovací momenty.

Pochopíte jak autenticky a konstruktivně posilovat zdroje spolupracovníků, aby s každým úkolem rostly jejich kompetence, motivace a odpovědnost.

Vytvořte si svůj vlastní koučovací  nebo manažerský styl.

Po absolvování tohoto kurzu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.

 

Časový harmonogram programu BUSINESS EXECUTIVE COACH.

Program BUSINESS EXECUTIVE COACH je člněn do 8  dnů prezenční výuky 56 hod+ 6 ti  on line lekcí, každá v délce 90 minut a 64 hodin řízeného samostudia a praktických nácviků v triádách – celkem 120 hod.

 • maximální počet účastníků: 12
 • lokalita: Praha 1, Na Příkopě 14
 • lektoři: Tereza  Dočkalová a tým CW.

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi vám umožníme absolvovat jej v náhradním termínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

Kurz BUSINESS EXECUTIVE COACHING probíhá ve všech dnech:

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

1. Den: 13.8.2024 10:00- 16:30

2. Den 27.8.2024.10:00- 16:30

On line: 2.9.17:00 – 18:30

3. Den 10.9.2024 10:00- 16:30

4. Den 24.9.2024 10:00- 16:30

On line: 30.9.2024 17:00 – 18:30

5. Den 8.10.2024 10:00 – 16:30

6. Den 22.10.2024 10:00 – 16:30

On line: 2.11.2024 17:00 – 18:30

7.-8. Den 14.-15.11. 2024  10:00- 16:30

On line: 2.12.2024 17:00 – 18:30

9.-10. Den 12.-13.12.2024 10:00- 16:30

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole začít pokračování s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace. 

Život v CW

 

 

Reference účastníků kurzu

 

 

Kurz celostní koučování velmi doporučuji. Hlavní trenérka Tereza byla skvělým průvodcem. Tento kurz je hodně zaměřený na praktická cvičení ve skupinách nebo ve dvojicích, což nejlépe rozvine Vaše povědomí, o čem koučování vlastně je. Ihned dostáváte zpětnou vazbu a do příští lekce víte, na co se máte zaměřit a s čím pracovat. S tímto kurzem rostete jak v osobní, tak i v profesní rovině. Absolvovala jsem i kurz Family Coaching a ten byl velmi emotivní a silný. Uvažuji dál o NLP akademii. Opravdu za mě skvělé! Mimo toto všechno jsem poznala i velmi zajímavé a inspirující lidi.

Mgr.Tereza Hesová

Majitelka welness centra

 

 

Více referencí

  OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

  *Povinné pole

  Fakturační údaje


   

   


  -


  CPC, certifikát